LEADER Haspengouw: Dikke fractie als boost voor organische stof

Tijdens het Leader Haspengouw project “Dikke fractie als boost voor organische stof” willen VCM, Bodemkundige Dienst van België, PIBOCampus, PVL, Boerenbond en Danone de Haspengouwse akkerbouwers informeren en sensibiliseren over over de mogelijkheden en voordelen van bemesten met dikke fractie. Dit met steun van ELFPO.

Meer info over dit projectprogramma zie: www.vlaanderen.be/pdpohttp://ec.europa.eu/agriculture/http://platteland.limburg.be/

Literatuurstudie & praktijkgids

De Literatuurstudie over dikke fractie kan u hier downloaden.

Ook de praktijkgids, opgesteld op basis van deze literatuurstudie, kan gevonden worden in de bibliotheek.

Rekentool scheiding rundermest

De rekentool gaat na hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding. Het doel is om na te gaan of scheiding van rundermest financieel interessanter is dan de afzet van ruwe mest (via langeafstand of naar mestverwerking).

De tool kan aangevraagd worden bij de tools op deze website.