Hiatus - Hergebruik water uit mest

VCM heeft samen met de partners Inagro, CBgroep, Johny Verhelst en Wim Bossaert het project HIATUS opgestart. Het project wordt uitgevoerd samen met de landbouwers Luc Gryson en Christine Baelde, Geert Claerthout, Frederik Callewaert, Matthias Haghedooren, Yves Seurinck en Bert Maertens.

Landbouwers kampen nagenoeg jaarlijks met watergebrek bij droogte. Men gaat daarom op zoek naar alternatieven voor dit kostbare water, zoals het zuiveren van biologisch effluent uit mest via ultra-filtratie en membraanfiltratie tot loosbaar water. Het is echter duurzamer om dit loosbaar water te hergebruiken en in te zetten in de landbouw.

Enkele lokale landbouwers willen dit water inzetten als irrigatiewater of waswater voor chemische luchtwassers. De operationele groep HIATUS wil landbouwers het nodige vertrouwen geven dat het loosbaar water voldoet aan alle kwaliteitseisen. Op deze manier bevordert het project de optimalisatie van de watercirculariteit op landbouwniveau door de praktische knelpunten bij hergebruik van water uit mest weg te nemen. Concreet demonstreert HIATUS de toepassingsmogelijkheden en het veilig gebruik van gezuiverd effluent als bron voor irrigatie en als waswater in luchtwassers. Door veldproeven, praktische en microbiologische testen worden de mogelijkheden onderzocht en gecommuniceerd naar landbouwers en beleidmakers. Wettelijke knelpunten worden in beeld gebracht en voorstellen worden geformuleerd.

Het project loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 

Wens je op de hoogte te blijven van de resultaten van dit project? Schrijf je dan zeker in om updates te ontvangen en een uitnodiging voor onze jaarlijkse bijeenkomst via onderstaand formulier.