Digestaat

Digestaat is het eindproduct van een anaerobe vergisting. Binnen het mestdecreet wordt onderscheid gemaakt tussen digestaat afkomstig van een vergistingsproces mét mest en zonder mest. Zodra er mest toegevoegd wordt aan het vergistingsproces valt het digestaat onder de bemestingsnorm "dierlijke mest".

Wordt er echter géén mest gebruikt in het vergistingsproces, dan valt het digestaat onder de bemestingsnorm "andere meststoffen". Deze "andere meststoffen" kunnen bovenop de toegediende hoeveelheid dierlijke mest worden gebracht.

Er moet echter steeds voor gezorgd worden dat de norm voor totale stikstof en fosfaat niet overschreden wordt. De fosfaatnorm kan dikwijls ook bepalend zijn voor de hoeveelheid digestaat die maximaal mag worden toegediend. Voor digestaat op basis van (gedeeltelijk) dierlijke mest gelden dezelfde voorwaarden naar tijdstip van uitrijden, aanwendingwijze, transport, enz. als voor dierlijke mest. 

Meer informatie over de toepassing van digestaat kan gevonden worden in de Code Goede Praktijk Digestaat en de bijhorende folders voor vergisters en landbouwers die digestaat willen gebruiken.

Indicatieve waarden voor de samenstelling van digestaat

  EOC Totaal N Minerale N P2O5 K2O MgO
Digestaat Rund 14 3,9 2,5 1,4 4,3 -
Digestaat varken 7 6,0 4,3 2,9 5 -
Digestaat dierlijk - 5,3 3,5 2,4 4,5 1,1

Digestaat plantaardig

- 5,5 3,1 2,7 4,3 0,5

 

 

 

 

 

Cijfers afkomstig van VLM (2015) voor runder-, van de Haan et al. (2013) voor varkens- en database BDB (2012-2017) voor dierlijk en plantaardig digestaat.