VCM tools

In de loop der jaren ontwikkelde VCM samen met andere partners een aantal handige tools voor de landbouwer, veehouder, mestverwerker,...

Tool scheiding varkensmest

Inagro en VCM maakten met ondersteuning van SBB, Boerenbond, DLV (United Experts), Vzw mestverwerkers, ABS, Bio-Armor en FV Pysson-Wallaeys een tool 'scheiding varkensmest':

  • voor de varkenshouder die wil nagaan hoe de mestafzet op geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding;
  • voor de akkerbouwer die wil nagaan nagaan of het gebruik van dunne fractie varkensmest interessant kan zijn voor de invulling van de bemestingsbehoefte op zijn bedrijf.

Aangezien deze tool in excel is gemaakt en er met verloop van tijd een update nodig zal zijn, gelieve u hieronder te registreren indien u de rekentool wilt ontvangen. Wij bezorgen u dan via e-mail de tool en houden u op de hoogte wanneer een nieuwe versie beschikbaar is.