Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen!

Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven en vervult een coördinerende rol tussen beide.

Als overlegplatform tussen overheid en sector distantieert VCM zich van alle frauduleuze praktijken. VCM duldt geen structurele overtredingen of fraude in de mestverwerking. 

VCM pleit immers voor een strikte naleving van de wetgeving en reglementering en steunt de mestverwerkingsbedrijven die zich dagdagelijks inspannen en de nodige investeringen doen om zich in regel te stellen en te werken volgens de opgelegde normen.

 

Word lid van het VCM!

Nieuws

naar een betrouwbare en stabiele effluentsamenstelling
22 december 2021
De Code Goede Praktijk 'Verkrijgen van betrouwbare en stabiele effluentsamenstelling na biologische verwerking van mest' is ge├╝pdatet op basis van gegevens van de VLM Mestbank van 2018-2020. De toepas ...
aandachtspunten m.b.t. de implementatie van debietmeters bij mestverwerkingsinstallaties
22 december 2021
Verwerkings- en bewerkingseenheden die te maken hebben met vloeibare stromen, moeten debietmeters installeren. Ze moeten dat doen tegen 1 januari 2022.
veldproefresultaten interreg nl-vl nitroman (deel i: pvl bocholt en rusthoeve)
22 december 2021
Binnen het Nitroman-project werden op 4 proeftuincentra in Vlaanderen en Nederland proeven uitgevoerd op voedergewassen en groenten waarbij bemest werd met RENURE-producten ammoniumzouten en mineralen ...
NITROMAN

NITROMAN

Het Interreg project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten. Hierdoor zouden mestoverschotten afkomstig van lokale veeteeltbedrijven ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw. Het project is toegespitst op de verwerking van vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. NITROMAN wil via twee innovatieve technieken uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw. De Latijnse term voor stikstof is ‘nitrogenium’. Vandaar dat het project de naam NITROMAN meekreeg.

Meer informatie over NITROMAN

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven van ons nieuws en evenementen? Schrijf je dan vandaag nog in op onze nieuwsbrief!

Waar kan ik mest laten verwerken?

Zoekt u een oplossing voor uw mestoverschot en bent u op zoek naar een mestverwerker in de buurt die uw mest kan verwerken?

Op onze website vindt u een kaart met een overzicht van mestverwerkers die mest van derden kunnen verwerken per regio.

Bekijk de kaart

ManuREsource 2021

De vijfde editie van ManuREsource zal doorgaan in 's Hertogenbosch (Nederland) van 11 tot 13 mei 2022.

 

Meer informatie