Home  > Nieuws

Innovatieagenda Mestverwerking Vlaanderen: Richting duurzame nutriëntenrecuperatie in de mestverwerking

16 april 2024

In het kader van de transitie in de mestverwerkingssector naar nutriëntenrecuperatie stelde het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) vzw in 2023 de innovatieagenda op. Deze agenda, gecreëerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), belicht de toekomst van de mestverwerking en schetst de weg richting de transitie nutriëntenrecuperatie in de mestverwerking.

Innovatieagenda Mestverwerking Vlaanderen: Richting duurzame nutriëntenrecuperatie in de mestverwerking

Ontwikkeld na uitgebreide raadplegingen met belanghebbenden zoals uitbaters van mestverwerkingsinstallaties, sectorvertegenwoordigers, constructeurs van mestverwerkingstechnieken deelnemers van de Ivan Tolpe Prijs 2023, wetenschappelijke onderzoekers en kennisinstellingen, biedt de innovatieagenda een overzicht van de knelpunten binnen de sector, maar biedt het ook toekomstperspectief door het introduceren van nieuwe concepten, technieken, producten en diensten om deze uitdagingen aan te gaan.

Een van de opvallende aspecten van de agenda is de focus op het leggen van verbindingen naar andere nutriëntenstromen, het benutten van nieuwe technologieën voor nutriëntenrecuperatie en het verkennen van alternatieve bronnen van nutriënten. Deze benadering belooft een efficiëntere mestverwerking en een breder perspectief op duurzaamheid binnen de agrarische sector.

De innovatieagenda heeft zowel interne als externe doelstellingen. Intern fungeert het als een leidraad voor toekomstige activiteiten en benadrukt het de prioriteit van innovatie binnen de sector. Extern nodigt het zowel bestaande als nieuwe spelers uit om bij te dragen aan innovatie en biedt het een vooruitblik op toekomstige mogelijkheden.

Door deze agenda te lanceren, hoopt VCM niet alleen de kans te vergroten dat innovaties daadwerkelijk worden geïmplementeerd, maar ook extra onderzoeksuitdagingen te formuleren voor ondernemers, onderzoeksinstellingen en beleidsmakers.

Met een breed scala aan belanghebbenden betrokken bij de totstandkoming ervan, wil innovatieagenda de mestverwerkingssector te ondersteunen in deze cruciale overgang naar een meer duurzame toekomst. De huidige versie van de innovatieagenda vindt u hier. Verder gaat VCM zelf aan de slag met de innovatieagenda om de mestverwerkingssector te ondersteunen in de transitie naar duurzaamheid.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met VCM via mail info@vcm-mestverwerking.be of telefonisch via 32 (0)50 73 77 72. VCM volgt de innovatieagenda op.