Cookie Policy

Na inschrijving in de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens  door het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw verwerkt, voor communicatie rond mestverwerking. Deze gegevens worden niet uitgewisseld met derden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op communicatiedoeleinden, volstaat het ons dat mee te delen op info@vcm-mestverwerking.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).