Co├Ârdinatieplatform dikke fractie

Het project “Dikke fractie als boost voor organische stof” ging van start op 1 januari 2018. Tijdens dit project willen VCM, Bodemkundige Dienst van België, PIBO-Campus, PVL, Boerenbond en Danone de Haspengouwse akkerbouwers informeren en sensibiliseren over het gebruik van dikke fractie na mestscheiding om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen a.d.h.v. een literatuurstudie, een praktijkgids en 2 studiedagen. De bemestingswaarde van de dikke fractie zal aangetoond worden door de aanleg van proefvelden met bijbehorende proefveldbezoeken. Bovendien zal de tool ‘BDBrekenmee’ geactualiseerd worden met de verkregen analyseresultaten van dikke fractie.

De projectpartners willen vooral inzetten op de matchmaking tussen vraag en aanbod door de organisatie van werkgroepen en het oprichten van een coördinatieplatform.

Op het coördinatieplatform kan u de contactgegevens van aanbieders van dikke fractie vinden, samen met de inhoud van hun product. Men kan er eveneens de contactgegevens vinden van landbouwers die op zoek zijn naar dikke fractie met een specifieke inhoud.

Om in te loggen op het coördinatieplatform, moet u het paswoord gebruiken die u ontving van het VCM secretariaat (info@vcm-mestverwerking.be).