Kick-off meeting Nitroman - 10 september 2020

Op 10 september 2020 gaat een kick-off meeting van het Interreg NL-VL project door in Gistel. We brengen een geleid bezoek aan het bedrijf van wijlen Ivan Tolpe, waar op dit moment een pilootinstallatie voor de nutriëntenrecuperatie bezichtigd kan worden. Naast uitgebreide informatie over de stripping-scrubbing installatie, die ammoniakale stikstof uit mest omzet in een hoogwaardige stikstofmeststof, komen ook andere technieken zoals vergisting, compostering en zuivering van het effluent via constructed wetlands aan bod.

Iedereen is welkom op 10 september vanaf 13u30 op IVACO, Bazelaar 1, Gistel. Het bedrijfsbezoek zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Voorafgaand aan dit bezoek wordt een klankbordgroep georganiseerd waarbij het project wordt voorgesteld. De klankbordgroep start om 10u in het zaaltje ‘De Burcht’ (Centrum ‘Ons Huis, Markt 3, Gistel). Indien u meer impact wenst op het NITROMAN project, bent u van harte welkom om deel te nemen aan de klankbordgroep. In deze workshops worden de knelpunten, die transitie van mestverwerking naar circulaire economie momenteel nog verhinderen, aangepakt. Via de klankbordgroep wordt u steeds op de hoogte gesteld van de laatste nieuws en updates omtrent NITROMAN. Het is nog steeds mogelijk om je in te schrijven voor het klankbordgroep via www.nitroman.be/klankbordgroep.

De inschrijvingen voor de klankbordgroep en rondgang bij IVACO zijn afgesloten.