VCM tools

In de loop der jaren ontwikkelde VCM samen met andere partners een aantal handige tools voor de landbouwer, veehouder, mestverwerker,...

Tool naverwerking Digestaat

Met deze rekentool kan u nagaan welke parameters de digestaatverwerkingskost mee bepalen. Door in de tool de inputparameters aan te passen (voeding van de vergister, warmtegebruik, type digestaatverwerking) kan u direct zien welke impact dit heeft op de kosten van de naverwerking. Achteraf kunt u een rapport afdrukken met alle resultaten.