Financiële steun via subsidies

Op deze pagina vindt u verschillende financieringsmogelijkheden voor uw innovatief mestbe- of verwerkingsproject.

VLIF-investeringsteun

Via het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) verleent de Vlaamse overheid steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven die bijdragen tot het verhogen van de weerbaarheid, efficiënter energiegebruik en het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak, verbeteren van de luchtkwaliteit. De totale omvang van de subsidiabele investeringen waarvoor u steun kunt ontvangen bedraagt voor de periode 2015-2020 maximaal 1000.000 euro per bedrijf. De investering moet opgenomen zijn op de lijst van subsidiabele investeringen , waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen met een steun van 30% en van 15%.

Mestscheiding

Voor de mestscheider wordt een steun van 30% toegekend - de mixer en leidingen kunnen genieten van een investeringssteun van 15%. 

Luchtzuivering

voor een luchtwasser of een ander ammoniak-emissie-arm-systeem op een bestaande stal kan een steun van 30% verkregen worden (reductie emissies ammoniak, fijn stof en NOx).

Pocketvergisting

De pocketvergister is niet subsidiabel. Wel kan voor alle randmaterieel een investeringssteun van 30% verkregen worden: mestmixer, mestschuif, opslag digestaat, pompsysteem en piping, scheiding afvalstromen, tussenopslag mest en volle vloer. Voorwaarde is dat de pocketvergister gerealiseerd wordt in dezelfde periode of reeds aanwezig is en dat er altijd een functionele eenheid is tussen de pocketvergister en de genoemde investering.

De indienperiodes voor 2018 zijn de volgende:

01/01/2018 - 31/03/2018
01/04/2018 – 30/06/2018
01/07/2018 – 30/09/2018
01/10/2018 – 17/12/2018

De aanvraag voor investeringssteun wordt ingediend via het e-loket.

Meer informatie vindt u terug op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en is  een aanvulling op de reguliere VLIF investeringssteun. Via de projectsteun wil het VLIF innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren.

Via deze maatregel zijn innovatieve investeringstypes subsidiabel die nog niet beschikbaar zijn op de VLIF-lijst van subsidiabele investeringen. Daarnaast zijn ook investeringstypes subsidiabel die reeds opgenomen werden op de VLIF-lijst, maar die tegelijk ook een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden. Innovaties die zich in een eindfase van ontwikkeling bevinden en uitgetest worden in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven zijn eveneens subsidiabel via deze maatregel.

De eerstkomende indienperiode loopt van 2 januari 2018 tot en met 31 maart 2018.

Meer informatie vindt u op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Vlaanderen Circulair

In 2017 maakte Minister Joke Schauvliege 4,8 miljoen euro vrij voor circulaire economieprojecten in Vlaanderen.

In dit kader lanceerde Vlaanderen Circulair (OVAM)  in 2017 twee projectoproepen:  een call 'Circulair Aankopen' en een call 'Circulaire Stad en Ondernemen'. Daarbij gingen subsidies naar projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van circulair aankopen, circulaire stad of circular ondernemen.  

 In mei 2018 worden nieuwe calls gelanceerd, hou daarom de website van Vlaanderen Circulair in de gaten!

Regionale steun: West-Vlaanderen

Quick win project AGREON

Via AGREON kunnen jaarlijks ‘quick-win projecten’ ingediend worden. Dit zijn kleinschalige, kortlopende en praktijkgerichte projecten tussen een KMO, een land- en tuinbouwer en een onderzoeks- en onderwijsinstelling. De projectaanvraag kan door een van de drie partijen worden ingediend. Deze projecten hebben als doel om een agrocleantech concept (product/techniek) dat nog in de ideefase zit, versneld tot de pilootfase te brengen. Het maximum subsidiebedrag bedraagt 10.000 € per project. Bekijk hier de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Leader westhoek project

Heeft u als (Westhoek) kmo actief in de agrarische sector een innovatief idee die u wil realiseren in de praktijk, dan kan u via Leader Westhoek tot 10k€ financiële steun genieten. Het idee moet een techniek betreffen die de sector duurzamer maakt en die toepasbaar is op een (Westhoek) land-of tuinbouwbedrijf.

Voorwaarde is dat er 50% eigen inbreng is (totale projectkost max. 20k€) en dat uw kmo en/of land- en tuinbouwbedrijf geleden is in de Westhoek. Agreon kan u begeleiden in de vervollediging van de online projectaanvraag

Steunmaatregelen vergisting

Voor vergisting en biogasproductie zijn verschillende steunmaatregelen van toepassing, bijvoorbeeld groenestroom- en warmtekrachtcertificaten, investeringssteun voor pocketvergisting, verhoogde investeringsaftrek en de call voor groene warmte. Alle deze steunmaatregelen vindt u op de website van Biogas-E vzw.