Home  > Nieuws

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in!

21 augustus 2019

Zoals elk jaar doet VLM-Mestbank en VCM een warme oproep naar de sector voor het tijdig voeren van mest naar de mestverwerking.

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in!

Uit de cijfers van VLM-Mestbank zien we immers nog steeds een aanvoerpiek in december. In 2018 werd zo’n 26% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties in vergelijking met de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december wordt dan ook een pak duurder.  

Wacht daarom niet tot uw mestkelder vol is, maar breng uw mest nu al naar een mestverwerkingsinstallatie! Zo voorkomt u dat u in december voor een gesloten poort staat, wegens overbezetting van de installaties in de winterperiode. Het zou jammer zijn dat u daardoor niet tijdig aan de verwerkingsplicht kunt voldoen.

Deze oproep wordt mee onderschreven door Boerenbond en ABS.

Hebt u nog opmerkingen of vragen? Contact:

afdeling Mestbank van de VLM: Sara De Bolle – 02 543 69 20   
VCM: Thomas Vannecke: 32 (0)471 90 54 71