Home  > Nieuws

Regio Limburg: Oproep vraag -en aanbod organische stof

04 oktober 2019

In het LEADER Haspengouw-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ wordt de waarde van dikke fractie, bekomen na scheiding van drijfmest, als bodemverbeteraar onderzocht. De dikke fractie bevat, net als stalmest, namelijk een hoog organisch stofgehalte wat de bodemkwaliteit -en vruchtbaarheid ten goede komt.

Regio Limburg: Oproep vraag -en aanbod organische stof

Omdat de productie van dikke fractie in Limburg voornamelijk gesitueerd zit in Noord-Limburg, terwijl het merendeel van de Limburgse akkerbouwers zich in Zuid-Limburg bevinden, werd nagedacht hoe de communicatie tussen de veehouders en akkerbouwers vlotter gemaakt kon worden. Hierbij werd in het kader van het project voorgesteld om een online coördinatieplatform op te stellen waarbij de vraag -en aanbodzijde van de bodemverbeterende producten, zoals dikke fractie en stalmest letterlijk in kaart worden gebracht.

Op de website van VCM zal, net zoals aanbieders voor spuiwater en mestverwerkingsinstallaties, een kaart getoond worden met pictogrammen waaruit duidelijk is of men producten aanbiedt of wenst. Bij elk pictogram kan meer informatie gegeven worden (bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoon, analyses van product). Om de persoonlijke gegevens te beschermen, wordt gekozen om te werken  met een beveiligde pagina. Bezoekers die de kaart wensen te consulteren, kunnen een wachtwoord aanvragen bij VCM.

Om dit coördinatieplatform te kunnen opstellen, hebben we uiteraard gegevens nodig van de Limburgse landbouwers die producten willen aanbieden of gebruiken. Indien u interesse hebt om uw contactperspectief te vergroten, stuur volgende gegevens door naar info@vcm-mestverwerking.be

Naam / bedrijf
Emailadres en/of telefoonnummer
Type product
Aanbieder/gebruiker
Analysegegevens (indien aanbieder)

Eventueel analyserapport