Home  > Nieuws

Oproep: Universiteit Gent onderzoekt reductie van ecotoxiciteit in mestverwerkingstechnologie

11 oktober 2019

De UGent is op zoek naar mestverwerkingsbedrijven (behandeling van vloeibare mest, bij voorkeur varkens- of gemengde mest) die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan een verkennende studie die de vermindering van ecotoxiciteit door mestverwerking wil gaan kwantificeren.

 

Oproep: Universiteit Gent onderzoekt reductie van ecotoxiciteit in mestverwerkingstechnologie

Het is de eerste keer dat wordt gekeken naar ecotoxiciteit van behandelde mest. Het is dan ook de bedoeling om de wetenschappelijke methode te ontwikkelen, en te kijken of er in eerste instantie sprake is van ecotoxiciteit in onbehandelde mest, en of deze toxiciteit door de behandeling wijzigt (sommige enzymen in vb. biologische behandeling kunnen chemische stoffen zoals antibiotica afbreken) of onveranderd blijft.

Contactpersoon: Sebastiaan Derese, sebastiaan.derese@ugent.be