Home  > Nieuws

Uw mestproducten wereldwijd exporteren?

25 maart 2020

Heeft u er ooit al aan gedacht dat de mestproducten die u nu produceert wereldwijd heel waardevol kunnen zijn? Landen of regio’s waar een tekort aan mest heerst, of waar meer akkerbouw aanwezig is in vergelijking met veeteelt, hunkeren naar mestproducten boordevol nutriënten.

Uw mestproducten wereldwijd exporteren?

FIT (Flanders Investment & Trade) is het aanspreekpunt voor internationale ondernemers in Vlaanderen. FIT helpt bedrijven in Vlaanderen te exporteren en internationaliseren door te helpen bij de keuze van exportmarkten, door gratis advies te geven, subsidies te voorzien en door de organisatie van zakenreizen en afsprakenprogramma’s op maat van uw bedrijf. FIT beschikt dan ook over een wereldwijd netwerk met verschillende landenexperten en sectorspecialisten.

FIT organiseert een groepszakenreis in het najaar naar Vietnam en Indonesië in verband met de toelevering aan de agro -en voedingsindustrie, waarbij ook mestproducten aan bod komen.

Uiteraard is het ook mogelijk dat andere landen/regio’s u meer aanspreken. Andere specifieke exportmarkten worden weergegeven in het actieprogramma van FIT (Vanaf p. 53, onder ‘regio’s’ of sector ‘multisectoraal’) die momenteel lopende is.

Indien uw interesse gewekt is om uw mestproducten wereldwijd te exporteren of als u eindelijk de kans ziet om uw exportplannen verder uit te werken, contacteer info@vcm-mestverwerking.be om uw interesse aan te geven. Als er voldoende interesse is, kunnen wij kijken of u kan aanhaken bij een (multisectorale) groepszakenreis van FIT. Bij voldoende interesse naar 1 specifieke regio kan VCM de mogelijkheid onderzoeken om een VCM handelsmissie specifiek rond de export van mest in samenwerking met FIT op poten te zetten. VCM nam in het verleden zelf reeds deel aan een dergelijke (Nederlandse) handelsmissie naar Polen en Oost-Duitsland.

FIT kan daarnaast altijd zorgen voor een individuele opvolging van export gerelateerde vragen, zoals handelsreglementeringen, statistieken, financiële steun, contactlijsten in het buitenland, afsprakenprogramma’s,… Hiervoor is wel een intake gesprek met het mestverwerkend bedrijf noodzakelijk om een beter zicht te hebben op de activiteiten, exportervaring en -noden.

Meer info vindt u hier: www.flanderstrade.be