Home  > Nieuws

Afgeleverde rapporten SYSTEMIC project

23 maart 2020

Het Horizon 2020 project SYSTEMIC toont hoe nutriëntenrecuperatie uit digestaat mogelijk is, in 5 grote Europese, anaerobe vergistingsinstallaties. Deze 5 “demostratie installaties” worden in detail bestudeerd op gebied van massa-en nutriëntenbalansen, energieverbruik, business case evaluatie etc. De resultaten worden in rapporten (“Deliverables”) gepubliceerd.

Afgeleverde rapporten SYSTEMIC project

Het Engelstalig document “Updated factsheets” uit 2019 bevat een beknopte samenvatting van de 5 demo installaties betrokken in SYSTEMIC. Een breder, gedetailleerder document over de monitoring en bouw van de technologiën voor nutriëntenrecuperatie bij deze demo bedrijven werd eveneens reeds gepubliceerd op de SYSTEMIC website. Beide rapporten werden geschreven door Ugent.

Omdat de wetgeving omtrent anaerobe vergisting en biogasproductie een belangrijke impact heeft op het voorbestaan van de sector, werd in SYSTEMIC, met het oog op een transitie naar een circulaire economie, in 2019 een rapport gemaakt van wet- en regelgeving rondom vergisting en biogasproductie in de belangrijkste EU-landen.

Regelgeving voor anaërobe vergisting en biogasproductie is geregeld in Europese beleidsmaatregelen, verordeningen en richtlijnen en in nationale wetgeving, die is gebaseerd op deze Europese beleidsmaatregelen en richtlijnen.

Het rapport is volgens deze structuur opgezet.

 • Hoofdstuk 1: bespreekt de relevante Europese beleidsmaatregelen
 • Hoofdstuk 2: Europese verordeningen (die in de lidstaten moeten worden uitgevoerd)
 • Hoofdstuk 3: Europese richtlijnen (die als uitgangspunt dienen voor landelijke beleidsmaatregelen)
 • Hoofdstuk 4: geeft een overzicht van de omvang van de biogasproductie in de diverse lidstaten.
 • Hoofdstuk 5 en 6: bespreekt de wet- en regelgeving in Duitsland, Nederland, België, Italië, Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Ierland en Spanje.
 • Hoofdstuk 7: geeft een beknopt overzicht over regelgeving in de andere EU-landen.

Dit rapport werd geschreven door Proman Consultants en is een resultaat van werkpakket 2 van SYSTEMIC.

In 2020 werd door VCM, partner in het SYSTEMIC project, een rapport afgeleverd waarin een marktonderzoek wordt gedaan voor verschillende producten herwonnen uit digestaat.

Het rapport volgt de volgende structuur:

 • Hoofdstuk 1: Een overzicht van de verschillende producten geproduceerd uit digestaat door biogas installaties verbonden aan SYSTEMIC
 • Hoofdstuk 2: De vraag voor (herwonnen) nutriënten in kaart gebracht voor verschillende regio’s in Europa
 • Hoofdstuk 3: Randvoorwaarden met betrekking tot herwonnen nutiënten uit digestaat. Een uitgebreid deel over de Europese wetgeving met betrekking tot toediening en handel van deze producten. Eveneens een aantal strategieën en processen die in gang gezet zijn om wettelijke blokkades op te heffen en het gebruik van de deze producten een boost te geven.
 • Hoofdstuk 4: Een deel over de voorwaarden en specificaties voor de producten verwacht door landbouwers en industrieën.
 • Hoofdstuk 5: Een aantal marketing strategieën voor producten van herwonnen nutriënten
 • Hoofdstuk 6: Een overzicht van de vermarktingsmogelijkheden voor de tien SYSTEMIC Outreach Locations.

In de annexen wordt een indicatie gegeven van product karakteristieken van de herwonnen producten, alsook een beschrijving van enkele niche markten en succesverhalen.