Home  > Nieuws

Veldproeven Nitroman

28 april 2020

Via de innovatieve technieken stripping-scrubbing en membraanfiltratie worden in de Vlaams-Nederlandse grensregio ammoniumzouten en mineraalconcentraten geproduceerd. Deze herwonnen stikstofmeststoffen hebben eigenschappen gelijkaardig aan die van kunstmest (o.a. hoge stikstofwerkzaamheid), maar worden nauwelijks in de landbouw toegepast. Daarom wilt het Interreg NL-VL Nitroman-project (www.nitroman.be) met veldproeven aantonen dat deze herwonnen meststoffen het in het veld net zo goed doen als kunstmest.

Veldproeven Nitroman

Om dat te staven, leggen vier praktijkcentra binnen het project gedurende drie groeiseizoenen (2020, 2021 en 2022) veldproeven aan, waar ook elk jaar een proefveldbezoek zal worden georganiseerd:

  • Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne Waver legt een veldproef aan in de groenten;
  • Hooibeekhoeve in Geel test de producten uit in grasland;
  • PVL Bocholt onderzoekt de meststoffen in maïs;
  • Proefboerderij Rusthoeve (NL) zal de producten demonstreren in aardappelen.

Hou dus zeker de VCM-nieuwsbrief en die van de praktijkcentra in de gaten voor de uitnodiging voor een bezoek aan deze proefvelden!

In het kader van NITROMAN zullen ook bedrijfsbezoeken georganiseerd worden aan veeteeltbedrijven waar nutriënten gerecupereerd worden uit mest en digestaat. In het najaar zal tijdens de kick-off van het project een stripping-scrubbing installatie bezocht worden. Deze kick-off was oorspronkelijk gepland in mei, maar door de Corona-maatregelen zal deze uitgesteld worden tot het najaar. Meer informatie volgt in latere nieuwsbrieven!

Voorafgaand aan dit bedrijfsbezoek, wordt tijdens de kick-off van NITROMAN een klankbordgroep georganiseerd, waarbij het project wordt voorgesteld. Indien u meer impact wenst op het NITROMAN project, bent u van harte welkom om deel te nemen aan de klankbordgroep. In deze workshops die op regelmatige tijdstippen georganiseerd zullen worden, zullen de knelpunten, die de transitie van mestverwerking naar circulaire economie momenteel nog verhinderen, worden aangepakt. Via de klankbordgroep wordt u steeds op de hoogte gesteld van het laatste nieuws omtrent NITROMAN. Het is nog steeds mogelijk om je in te schrijven voor het klankbordgroep via www.nitroman.be/klankbordgroep.

Meer informatie over het project vindt u op www.nitroman.be.

Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Bron: Inagro, VCM