Home  > Nieuws

ReNu2Farm voert voor het tweede jaar op rij veldproeven uit met herwonnen meststoffen

28 april 2020

Inagro voert in het kader van het Interreg NWE ReNu2Farm-project onderzoek uit naar de efficiëntie van herwonnen meststoffen. Deze meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, ondergingen een behandeling waardoor hun bemestingswaarde stijgt. Vorig jaar werd reeds een veldproef met maïs aangelegd waarbij ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine werden getest.

ReNu2Farm voert voor het tweede jaar op rij veldproeven uit met herwonnen meststoffen

Herwonnen meststoffen zullen wellicht in de toekomst toegepast kunnen worden onder dezelfde richtlijnen als kunstmest. Hiervoor wachten we op de finalisering van het rapport over de SAFEMANURE studie in mei 2020. Dit rapport zal criteria voorstellen voor het gebruik van herwonnen stikstofmeststoffen uit mest bovenop de 170 kg dierlijke N/ha/jaar. De vertaling van dit rapport in Europees en Vlaams beleid zou het mogelijk kunnen maken om de gebruikelijke bemesting aan te passen door de herwonnen meststoffen toe te passen in plaats van kunstmest.

Ook dit jaar voert Inagro terug veldproeven uit, dit maal op spinazie. Hierbij zullen volgende producten worden toegepast:

  • Ammoniumnitraat, afkomstig van stripping-scrubbing van de dunne fractie mest
  • Spuiwater (of ammoniumsulfaat), afkomstig van zure luchtwassers in varkensstallen
  • Digestaat van co-vergisting van varkensmest
  • Dunne fractie van digestaat na scheiding, rijk aan kalium en stikstof, maar arm aan organische componenten
  • Varkensurine afkomstig van een VeDoWS-stal, rijk aan minerale componenten en arm aan organische componenten

Bovengenoemde herwonnen meststoffen zullen opnieuw vergeleken worden met varkensdrijfmest, minerale kunstmest en een blanco behandeling. Na de oogst zal, net als bij de veldproef van vorig jaar, de opbrengsten en nitraatresidu’s geanalyseerd worden.

Meer informatie over de proefresultaten en contactpersonen binnen het project zijn terug te vinden op de website van Inagro.