Home  > Nieuws

Startschot voor Nutricycle Vlaanderen

22 juli 2020

Op 6 juli 2020 vond de eerste stuurgroep van Nutricycle Vlaanderen plaats. VCM was hierop aanwezig als voorzitter van de werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest.

Startschot voor Nutricycle Vlaanderen

Nutricycle Vlaanderen

Nutricycle Vlaanderen heeft tot doel:

  • Het ondersteunen, verbinden en initiëren van initiatieven om de nutriëntenkringloop te sluiten
  • De recuperatie van nutriënten uit reststromen en mest ter vervanging van kunstmest uit fossiele grondstoffen en het ontwikkelen van nuttige toepassingen buiten de landbouw
  • Het verbinden van de betrokken doelgroepen: landbouw, kennisinstellingen, middenveld, bedrijven, overheid
  • Het adviseren van initiatieven

Concreet wil men een dynamische interactie tussen de verschillende stakeholders realiseren via 4 werkgroepen die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal:

  • Nutriënt recuperatie uit mest (voorzitter: VCM vzw)
  • Nutriënt recuperatie uit afvalwater (voorzitter: Watercycle.be)
  • Nutriënt recuperatie uit de agro-voedingsketen (Voorzitter: Flanders’ Food)
  • Duurzame afzet en bodemgebruik (in samenwerking met de landbouworganisaties)

In dit document vindt u meer informatie over de missie en visie van het NUTRICYCLE VLAANDEREN en een overzicht van de 4 werkgroepen.

Gelieve u hier aan te melden voor de nieuwsbrief en/of 1 of meerdere van de 4 Nutricycle Werkgroepen. Ook VCM-leden wordt gevraagd hun interesse in de WG nutriëntenrecuperatie uit mest te herbevestigen, aangezien VCM vzw de contactgegevens van leden niet door mag geven aan het operationele team van Nutricycle wegens de GDPR wetgeving.

Nutriënt recuperatie uit mest – 4/9/2020

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de eerste Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest die op 4 september 2020 zal doorgaan om 10u. Deze werkgroep was voorheen gekend als de WG Transitie, waarin de VCM-leden o.a. hebben samengewerkt aan de visienota 'Transitie Mestverwerking', die in 2017 werd gepubliceerd.

Ook externen kunnen nu, door de inkanteling in Nutricycle Vlaanderen, deelnemen aan de Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest. Een belangrijke taak van deze werkgroep wordt de opmaak van een concreet actieplan voor de transitie naar circulaire mestverwerking binnen realistische economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden, zoals beschreven in de VCM visienota.

Op het eerste overlegmoment op 4 september wordt een stand van zaken gegeven en wordt nagedacht over de krijtlijnen van het op te stellen actieplan.

Indien U wenst deel te nemen aan de Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest op 4 september, gelieve ook uw deelname voor die specifieke werkgroep te bevestigen via nutricycle.vlaanderen@ugent.be. U ontvangt dan in de loop van augustus een uitgebreide agenda en meer informatie over de locatie, die nog moet bepaald worden en afhankelijk zal zijn van de op dat moment geldende Corona-maatregelen en het totaal aantal deelnemers.