Home  > Nieuws

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in!

26 augustus 2020

Uit de cijfers van VLM-Mestbank blijkt nog steeds een aanvoerpiek naar de mestverwerkingsinstallaties in december. In 2019 werd in december 22% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties ten opzichte van de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december wordt hierdoor een pak duurder.  

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in!

De VLM-Mestbank en het VCM moedigen u dan ook aan om tijdig mest af te voeren naar de mestverwerking.

Wacht dus niet met de afvoer van mest naar de mestverwerking tot uw mestkelder vol is, maar handel proactief. Zo voorkomt u dat u in december voor een gesloten poort staat, wegens overbezetting van de installaties in de winterperiode. Zorg er dus voor dat uw mest tijdig is verwerkt zodat u ook probleemloos kan voldoen aan uw verwerkingsplicht.

Deze oproep wordt mee onderschreven door Boerenbond en ABS.

Hebt u nog opmerkingen of vragen? Contact:

  • Afdeling Mestbank van de VLM: Sara De Bolle – 02 543 69 20  
  • VCM: Thomas Vannecke: 32 (0)471 90 54 71