Home  > Nieuws

Nutricycle Vlaanderen Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest gestart

24 september 2020

Nutricycle Vlaanderen is een platform dat de transitie van nutriëntverwijdering naar nutriëntrecuperatie van biomassastromen wil realiseren. De doelstellingen, financiering en werking van dit platform werden vastgelegd bij Ministerieel Besluit dd. 14 augustus 2019. De werking van het platform wordt ondersteund door VLM, OVAM, VMM, Dept. L&V en Dept. Omgeving.

Nutricycle Vlaanderen Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest gestart

De kernopdracht van Nutricycle bestaat erin om de transitie van verwijdering naar recuperatie te realiseren voor nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen.

Omwille van het brede werkveld van Nutricycle, is de concrete werking opgesplitst in 4 thematische werkgroepen. Elke werkgroep focust op een specifiek deelaspect van het transitieverhaal. Op 4 september ging de eerste (online) Nutricycle Vlaanderen werkgroep, de Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest door. Deze werkgroep wordt voorgezeten door VCM vzw.

Na een eerste kennismaking met Nutricycle Vlaanderen, werd de werking van VCM vzw voorgesteld en de visienota, gepubliceerd in 2017, samengevat. Na toelichting van de stand van zaken werd input gevraagd aan de deelnemers. Op basis van deze input zal VCM vzw, in samenwerking met Nutricycle Vlaanderen en de deelnemers van de WG Nutriëntenrecuperatie uit mest, een actieplan 'transitie in mestverwerking naar een circulaire economie’ met diverse mijlpalen, vastgestelde actietermijnen en een tussentijdse evaluatie opstellen, zoals beschreven in Annex I van MAP6 (Actieplan mestverwerking en anaerobe covergisting: naar een effectievere opvolging van mestverwerking en anaerobe covergisting).

Safemanure

Het belang van experimenteerruimte, om nieuwe technologieën en producten te testen, kwam meermaals aan bod. Ook het ontbreken van een end-of-manure statuut blijft een belangrijk knelpunt die de transitie naar een circulaire mestverwerking verhindert. Hoewel het Safemanure rapport, dat bekijkt onder welke criteria producten uit de mestverwerking kunnen ingezet worden als kunstmest, in september 2020 is gepubliceerd door JRC, is het nog even wachten op de wettelijke toepassing van de RENURE-criteria in de praktijk.

In afwachting van de vertaling van de RENURE-criteria in Europees en Vlaams beleid, onderzoekt VCM vzw de mogelijkheden voor beperkte toepassing van verschillende RENURE-producten in het kader van onderzoek in Vlaanderen. Samen met Inagro en UGent is VCM vzw bijvoorbeeld bezig met een projectaanvraag voor de oprichting van een operationele groep rond het gebruik van ammoniumnitraat. Om ervaring met deze meststof(fen) en de opgedane kennis met de sector te delen, hebben we hiervoor geïnteresseerde landbouwers nodig die nauwer bij dit project betrokken willen worden. Gelieve uw interesse door te geven via deze link!