Home  > Nieuws

LEADER-project ‘Met landbouw en natuur op weg naar een betere bodemkwaliteit’

19 januari 2021

De afgelopen 30 jaar is het organische stofgehalte van de Vlaamse landbouwgronden stelselmatig gedaald. Nochtans is organische stof positief voor de bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en de gezondheid van de gewassen. 

LEADER-project ‘Met landbouw en natuur op weg naar een betere bodemkwaliteit’

Er kan meer organische stof aan de bodem toegevoegd worden door o.a. oogstresten in te werken of door meer stalmest te gebruiken. Maar dat is niet voor alle landbouwpercelen mogelijk.

Binnen het LEADER-project ‘Met landbouw en natuur op weg naar een betere bodemkwaliteit’ wordt een doorgedreven compostering onder de loep genomen. Hierbij wordt gecomposteerd met combinaties van dierlijke mest en natuurresten om tot een waardevol eindproduct te komen. En het is net de combinatie van deze twee sectoren, landbouw en natuur, die kan leiden tot het wegwerken van knelpunten en leiden tot een optimale synergie tussen beide sectoren.

In de landbouw is dierlijke mest, zoals drijfmest, overmatig beschikbaar. Maar drijfmest op zich is niet voldoende om de afbraak aan organische stof in de bodem te compenseren. Hierin speelt ook de maximaal toegelaten bemesting van stikstof uit dierlijke mest een rol. 

Aan de andere kant heeft de natuur- en groensector een koolstofrijke reststroom die eveneens overmatig aanwezig is, doordat de sector weinig nood heeft aan organische stof of meststoffen ter verrijking van de bodem. 

Binnen het LEADER-project wordt aangetoond dat een compostering met combinatie van dierlijke mest en natuurresten een klimaatvriendelijke en circulaire grondstof is voor de lokale landbouwsector in de regio van Bocholt, Bree, Maaseik en Oudsbergen. Eveneens zullen de knelpunten in verband met de technologie, financiële haalbaarheid, vermarkting van de producten en het wettelijk kader worden aangepakt.
Dit project kwam er mede door de steun van ELFPO.