Home  > Nieuws

Code Goede Praktijk rond debietmeters online

19 januari 2021

VITO heeft een Code Goede Praktijk rond debietmeters opgemaakt. Deze werd online geplaatst op de website van VLM Mestbank. Deze Code Goede Praktijk geeft informatie over de types debietmeters die gebruikt kunnen worden op vergistings- en mestverwerkingsinstallaties (elektromagnetische debietmeters en coriolis-massadebietmeters), hoe deze geplaatst moeten worden en hoe deze debietmeters gekalibreerd moeten worden.

 

Code Goede Praktijk rond debietmeters online

De Code is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties. Op basis van deze informatie kan men bijvoorbeeld bepalen welke debietmeters het meest geschikt zijn voor specifieke locaties in de installatie en hoe deze het best geïnstalleerd worden.

Biogas-E verzamelde ook alle antwoorden op de vragen over de plaatsing van bijkomende debietmeters op mestbewerkings- en mestverwerkingsinstallaties die tijdens de webinars van Biogas-E en VCM over debietmeters aan bod kwamen: https://www.biogas-e.be/FAQdebietmeters