Home  > Nieuws

Acties Werkgroep Mest call for action

25 maart 2021

Nutricycle Vlaanderen is een platform dat de transitie van nutriëntverwijdering naar nutriëntrecuperatie van biomassastromen wil realiseren. Op 4 maart vond de tweede Nutricycle Vlaanderen Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit Mest plaats. Deze werkgroep wil een concreet actieplan voor de transitie naar circulaire mestverwerking binnen realistische economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden opmaken en implementeren. Bovendien worden synergiën gezocht tussen nieuwe initiatieven en worden deze zo veel mogelijk ondersteund. Deze werkgroep wordt voorgezeten door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw.

Acties Werkgroep Mest   call for action

De krijtlijnen van het actieplan met betrekking tot nutriëntenrecuperatie uit mest werden voorgesteld. Vervolgens werden concrete acties opgesomd vanuit de reguliere werking en de projectwerking van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking en zijn leden/partners, die in het Nutricycle Vlaanderen actieplan opgenomen kunnen worden. Deze acties werden aangevuld met voorstellen vanuit de deelnemers. Per actie werden de mogelijke actoren en stakeholders besproken.

Oproep Call To Action

De bovenstaande lijst van acties kan verder aangevuld worden en wordt verder uitgewerkt in het actieplan. Momenteel loopt een oproep  vanuit Nutricycle Vlaanderen. Indien u een voorstel heeft voor mogelijke acties, zelf wil betrokken worden bij 1 van de acties of van plan bent om in de (nabije) toekomst nutriënten te recupereren uit mest, geef ons gerust een seintje via info@vcm-mestverwerking.be, zodat wij uw input kunnen delen met Nutricycle Vlaanderen!

Op 16 maart ging ondertussen ook al de Werkgroep WG Nutriëntenrecuperatie uit (afval)water door op 16 maart. De Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit de agro-voedingsketen gaat door op 2 april tussen 16-17u. Inschrijven kan nog via deze link.