Home  > Nieuws

Projectoproep "Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen"

14 juli 2021

De nieuwe oproep "Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen" (VLAIO) richt zich tot kmo’s in de bio-economie die de haalbaarheid van het opschalen van een bio-gebaseerde toepassing willen testen. De oproep werd op 2 juli opengesteld, aanvragen kunnen ingediend worden vanaf half september. Op 26/08 vindt er een infosessie plaats. 

Meer informatie vindt u onder de afbeelding.

Projectoproep

Beleidsplan bio-economie

Deze oproep past binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie (VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS). De scope van de projecten dient dan ook te passen binnen één of meerdere van de thema’s van de beleidsagenda bio-economie.

De recuperatie en valorisatie van nutriënten en grondstoffen uit mest kunnen bijvoorbeeld onder de thema’s “technologische transformatie van biomassa en reststromen” en “technologie voor nieuwe waardeketens” vallen.

Meer informatie vindt u in deze brochure.

Heeft u interesse om een piloottraject rond mest in te dienen? Geef zeker een seintje via info@vcm-mestverwerking.be, want VCM brengt als onderdeel van de acties binnen het nog te finaliseren Actieplan van Nutricycle Vlaanderen over de transitie naar een circulaire economie graag dergelijke initiatieven in kaart.