Home  > Nieuws

Kweken we binnenkort algen op spoelwater van pluimveestallen?

14 juli 2021

Onderzoekers van de onderzoeksgroep RADIUS van de Thomas More hogeschool hebben onderzocht of men microalgen kan kweken op spoelwater van pluimveestallen. Dit onderzoek maakt deel uit van het Vlaanderen Circulair project ‘Hergebruik van spoelwater’.
 

Kweken we binnenkort algen op spoelwater van pluimveestallen?

Beknopte samenvatting resultaten onderzoek RADIUS

De microalg Chlorella sorokiniana, bestand tegen hoge ammonium concentraties, werd succesvol gekweekt op (al dan niet verdund) spoelwater van pluimveestallen. De geproduceerde biomassa had een goede nutriëntensamenstelling en de gehaltes aan zware metalen waren beneden de limieten voor gebruik in veevoeder. Bij bepaalde voorbehandelingen van het spoelwater, kon het aantal pathogenen ook onder de limieten voor gebruik in veevoeder gehouden worden. Omwille van de hoge ammonium-gehaltes, hoge turbiditeit en dus lage lichtintensiteit, kan het evenwel nodig zijn om het spoelwater aan te lengen met zuiver water of groeimedium. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of het eventueel ook economisch haalbaar zou zijn om het spoelwater niet te verdunnen maar de algen langer te laten ‘wennen’ aan het spoelwater.

De resultaten van dit onderzoek, die u hier in detail kan nalezen, dragen bij tot de groeiende kennis over valorisatie van de biomassa van microalgen gekweekt op afvalwater.

Graag meer informatie over dit project? Neem contact op met Floris Schoeters (floris.schoeters@thomasmore.be).

Beeld: RADIUS