Home  > Nieuws

ManuREsource 2021 wordt uitgesteld tot 11-12-13 mei 2022

29 oktober 2021

Door lokale corona-maatregelen, opgelegd door de Nederlandse Overheid ten gevolge van het sterk toenemend aantal COVID19-besmettingen in Nederland, kan ManuREsource 2021 niet georganiseerd worden op 24, 25 en 26 november 2021. Het Organiserend Comité heeft beslist om het congres uit te stellen tot 11, 12 en 13 mei 2022.

ManuREsource 2021 wordt uitgesteld tot 11-12-13 mei 2022

Het Organiserend Comité heeft beslist om ManuREsource 2021 uit te stellen tot 11, 12 en 13 mei 2022, zodat de vijfde editie van dit congres veilig kan georganiseerd worden met alle welgekende onderdelen van de voorgaande edities van ManuREsource.

De uitgestelde editie wordt nog steeds georganiseerd in ‘s Hertogenbosch (NL) in de Agri&Food Plaza, hoofdkwartier van ZLTO en HAS Hogeschool! Op vrijdag 26 November 2021 worden bedrijfsbezoeken georganiseerd, waarover later meer informatie volgt.

Het huidige programma zal in de mate van het mogelijke doorgeschoven worden naar de uitgestelde editie. Meer informatie over het programma komt zo snel mogelijk beschikbaar via www.manuresource.org.

Bij vragen kan u steeds terecht bij het ManuREsource secretariaat via info@manuresource.org.

Het internationaal congres ManuREsource 2021 wordt georganiseerd door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw, Universiteit Gent, Inagro en het Nederlands Centrum Mestverwaarding.