Home  > Nieuws

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking in het najaar tijdig in!

22 september 2021

VCM roept nogmaals alle veehouders op, zowel zij die reeds mest leveren aan een mestverwerkingsinstallatie als zij die dit jaar uitzonderlijk mest moeten laten verwerken, om zo snel mogelijk contact op te nemen met de mestverwerkers in hun buurt om concrete afspraken te maken omtrent de mest die dit jaar nog verwerkt moet worden.

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking in het najaar tijdig in!

Uit de cijfers van VLM-Mestbank blijkt jaarlijks een aanvoerpiek naar de mestverwerkingsinstallaties in december. Zo werd in december 2020 26% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkings-installaties ten opzichte van de aanvoer in de maanden september tot november.

Na de extreem natte zomer van dit jaar is het mogelijk dat er dit jaar nog meer mest moet verwerkt worden in het najaar dan in andere jaren. Mest laten verwerken in december wordt hierdoor mogelijks een pak moeilijker wegens plaatsgebrek. Houd er ook rekening mee dat effluent niet meer kan toegepast worden na de oogst van een nitraatgevoelig gewas (bv. aardappelen, maïs), tenzij onder specifieke voorwaarden (conform uitrijregeling type 3-meststoffen MAP6). Hierdoor kan de effluentopslag bij de mestverwerker al vroeger dan voorgaande jaren overvol zitten.

De VLM-Mestbank en het VCM moedigden u eind augustus reeds aan om tijdig mest af te voeren naar de mestverwerking.

VCM roept nu nogmaals alle veehouders op, zowel zij die reeds mest leveren aan een mestverwerkingsinstallatie als zij die dit jaar uitzonderlijk mest moeten laten verwerken, om zo snel mogelijk contact op te nemen met de mestverwerkers in hun buurt om concrete afspraken te maken omtrent de mest die dit jaar nog verwerkt moet worden. Wacht niet met de afvoer van mest naar de mestverwerking tot uw mestkelder vol is. Zo voorkomt u dat u in december voor een gesloten poort staat, wegens overbezetting van de installaties in de winterperiode.

Op de VCM-website is een kaart beschikbaar met contactgevens van mestverwerkers die hiervoor hun toestemming hebben gegeven .

Hebt u nog opmerkingen of vragen? Neem gerust contact op met het VCM-secretariaat (info@vcm-mestverwerking.be of Tel.  32 (0)50 73 77 72).