Home  > Nieuws

OPROEP: Vlaamse RENURE-producenten

28 oktober 2021

Produceert u RENURE-producten in Vlaanderen of plant u dit te doen in de nabije toekomst? Stuur ons dan zeker voor 30 november een goed onderbouwd dossier via info@vcm-mestverwerking.be.

OPROEP: Vlaamse RENURE-producenten

Een jaar na publicatie van het Safemanure rapport, dat beschrijft onder welke criteria producten uit de mestverwerking (RENURE) kunnen ingezet worden als kunstmestvervangers in Nitraatgevoelige Zones, wacht men nog steeds op de vertaling van de RENURE-criteria in Europees beleid. Momenteel onderzoekt DG ENVI immers hoe men in Europa de nutriëntencycli kan sluiten, rekening houdend met de bevindingen in het Safemanure-rapport.

De RENURE-criteria kunnen als volgt samengevat worden:

  • RENURE worden geproduceerd uit dierlijke mest door een fysisch, chemisch of biologisch proces om een hogere werkzame (minerale) stikstof te bekomen in de eindproducten met een stabiele kwaliteit.
  • RENURE hebben een minerale N:totale N ratio van gelijk aan of meer dan 90% of een totale organische koolstof:totale N ratio van minder of gelijk aan 3. Deze ratio wordt gecorrigeerd voor elk geconcentreerd stikstofproduct dat toegevoegd is tijdens het productieproces en niet afkomstig is van dierlijke mest.
  • In RENURE-producten is het gehalte koper en zink beperkt tot 300 mg Cu/kg DS en 800 mg Zn/kg DS, respectievelijk.
  • Daarnaast wordt er verwezen naar het beleid op Lidstaatniveau om nutriëntenverliezen en ammoniakale emissies te voorkomen bij toepassing en opslag van de producten.

In 2019 lanceerde het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw (VCM vzw) een oproep naar producenten van stikstofmeststoffen, herwonnen uit mest (RENURE). Op basis van deze informatie heeft VCM vzw eind 2020, in afwachting van de vertaling van de RENURE-criteria in Europees en Vlaams beleid, een informatiedocument over Vlaamse RENURE-producten bezorgd aan DG ENVI. Het document bevat een oplijsting van de Vlaamse RENURE-producten (ammoniumzouten, mineralenconcentraten en dunne fractie digestaat na doorgedreven scheiding) en de pioniers die deze producten reeds, of binnenkort, gaan produceren. Dit document wijst enerzijds op de hoogdringendheid van een end-of-manure statuut en geeft anderzijds reeds meer informatie over mogelijke projectwerking, waarin de bezorgdheden van de Europese Commissie rond stabiliteit van de producten, preventie van nutriëntenverliezen en ammoniakemissies,… aangepakt worden.

Ondertussen roept VCM vzw alle andere Vlaamse RENURE-producenten op om zich aan te melden. Zo kan VCM vzw zowel de Vlaamse Overheid als de Europese Commissie blijvend informeren over het belang van een snelle vertaling van de RENURE-criteria in Europees en Vlaams beleid, om de transitie naar een circulaire mestverwerking te bewerkstelligen. Bovendien is het noodzakelijk om alle benodigde informatie rond Vlaamse RENURE-producten te bundelen en up-to-date te houden, zodat snel geschakeld kan worden zodra er groen licht komt vanuit DG ENVI.

Produceert u RENURE-producten (ammoniumzouten en mineralenconcentraten gewonnen uit dierlijke mest of dunne fractie na doorgedreven scheiding uit dierlijk digestaat) in Vlaanderen of plant u dit te doen in de nabije toekomst?

Stuur ons dan zeker voor 30 november een goed onderbouwd dossier via info@vcm-mestverwerking.be.

Neem gerust contact op met ons voor meer informatie (Tel. 32 (0)50 73 77 72)!

EIP Operationele Groep RENURE

Deze oproep is een onderdeel van de opdrachten die VCM vzw uitvoert voor de Vlaamse Overheid en de EIP operationele groep RENURE, waarin de land- en tuinbouw klaargestoomd wordt voor het gebruik van deze ammoniumzouten binnen de nieuwe, aankomende RENURE-wetgeving.