Home  > Nieuws

Februari 2022, de Vlaamse Algenmaand

28 oktober 2021

In 2022 wordt de maand februari uitroepen tot de 'Vlaamse algenmaand'. Op 3, 10 en 17 februari 2022 vinden 3 verschillende events plaats, telkens met een andere focus.

 

Februari 2022, de Vlaamse Algenmaand

Op 3 februari ligt de focus op het gebruik van agro- en voedingsstromen voor de cultivatie van algen (UGent), vervolgens op 10 februari het ontwikkelen en opschalen van een circulaire economie met micro-algen (Radius, Thomas More campus Geel) en tot slot op 17 februari het gebruik van (micro-)algen in de voedingsindustrie (georganiseerd door ILVO en Flanders Food).

Meer informatie over twee van deze events vindt u hieronder.

Donderdag 3 februari 2022

Op donderdag 3 februari 2022 nodigen Innolab en UGent u uit op een workshop over het gebruik van agro- en voedingsstromen voor de cultivatie van algen.

Eigenaars en beheerders van anaerobische vergisters, aardappelverwerkers en andere belanghebbende industrieën en geïnteresseerden die werkzaam zijn in de agro-voedingsindustrie die voedingsrijke vloeistofstromen produceren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ALG-AD en Nutri2cycle workshop in Oostkamp.

Dit event zal geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om kennis te maken met het ALG-AD project. De workshop zal geïnteresseerden introduceren met de kweek van algen gaande van de voorbehandeling van het groeimedium, de kweek van de algen in de pilootinstallatie tot de oogst van de algen. De pilootinstallatie te Oostkamp gebruikt vloeibaar digestaat als nutriënten voor de groei van de proteïnerijke algen.

Het event is gratis en zal plaatsvinden op 3 februari 2022, Innolab, Marechalstraat 70, 8020 Oostkamp. Registratie zal spoedig mogelijk zijn. Voor informatie betrekkende het project kan u hier terecht of kan u Marcella Fernandes De Souza (UGent) contacteren.

Donderdag 10 februari 2022

Op donderdag 10 februari 2022 organiseert Radius, Thomas More campus Geel, het gratis symposium: "De kracht van microalgen: een hefboom naar een meer duurzame en circulaire economie”. Iedereen met interesse in de kweek van microalgen is welkom om de wondere wereld van de microalgen verder te verkennen.

Tijdens dit event zullen onderzoekers en bedrijven uit zowel Vlaanderen als Nederland hun werk komen toelichtingen. Zo zullen Marcel Janssen (WUR, AlgaePARC) en Jasper van Houcke (HZ university of applied sciences) toelichting geven over de opschaling van de microalgenkweek, zal Johan Van Nevel (FOD) de productvoorwaarden en wetgeving van diervoeding komen toelichtingen en zal Kris Heirbaut, een innovatieve landbouwer, komen uitleggen hoe hij de kweek van microalgen zal integreren in zijn melkveebedrijf. Verder komt Peter Bleyen van het proefbedrijf pluimveehouderij toelichten of men microalgen kan kweken op spoelwater van pluimveestallen en of deze algen gevoederd kunnen worden aan kippen.

Meer info en het volledig overzicht van het programma is terug te vinden op de website van Radius, https://radius.thomasmore.be/, waar men zich ook al kan inschrijven.