Home  > Nieuws

Aandachtspunten m.b.t. de implementatie van debietmeters bij mestverwerkingsinstallaties

22 december 2021

Verwerkings- en bewerkingseenheden die te maken hebben met vloeibare stromen, moeten debietmeters installeren. Ze moeten dat doen tegen 1 januari 2022.

Aandachtspunten m.b.t. de implementatie van debietmeters bij mestverwerkingsinstallaties

Die verplichting vloeit voort uit het door MAP 6 aangepaste artikel 24 § 3 van het Mestdecreet.

Meer informatie vindt u op de website van de VLM Mestbank.

Hieronder volgen een aantal aandachtspunten, waar VLM Mestbank heeft op gewezen.

Hebt u nog niet alle serienummers bezorgd? Doe dit dan nu.

Op het Mestbankloket is een nieuwe rubriek ‘(Slimme) debietmeters’ toegevoegd waar de goedgekeurde infrastructuurplannen en de bijhorende overgangen (waar een debietmeter moet staan), werden opgeladen. Hier kunt u ook zien of u voor alle debietmeters, het serienummer van de debietmeter hebt bezorgd of niet.

Als u een goedgekeurd infrastructuurplan hebt, maar er ontbreken nog serienummers van de debietmeters op het Mestbankloket, dan moet u de ontbrekende serienummers nu bezorgen aan de Mestbank via

Aanmaak API-key

Er is een nieuwe versie van de handleiding voor de debietmeters beschikbaar (versie 15/12/2021). Daarin leest u nu ook hoe u een API-key aanmaakt.

Wilt u voor 1 januari testen of het doorsturen van de gegevens wel correct gebeurt? Dit kan in de acceptatieomgeving (https://acceptatie-extern.vlm.be/mestbank/portaal/). Hiervoor moet u wel eerst een aparte API-key aanmaken.

Als u reeds een API-key aangevraagd had voor de acceptatieomgeving, vergeet dan niet een aparte API-key aan te vragen voor de productieomgeving (https://acceptatie-extern.vlm.be/mestbank/ slimmedebietmeters/api/v1/), die gebruikt zal worden om de debietmetergegevens te bezorgen aan VLM Mestbank vanaf 1 januari 2022.

Sancties voor be-/verwerkers die zich niet in orde stellen

Het Mestdecreet voorziet een boete van 2.500 euro aan de uitbater van een bewerkings- of verwerkingseenheid waarvan de digitale debietmeterstanden niet of niet correct worden bezorgd. In geval van recidive bedraagt de boete 5.000 euro. Bovendien kan de Mestbank de toekenning van mestverwerkingscertificaten weigeren of beperken voor de mest die verwerkt wordt in de periode waarin niet alle debietmeterstanden automatisch worden doorgestuurd. Tot slot kan de Mestbank een aan- of afvoerverbod, of een combinatie van beide opleggen wanneer u zich onttrekt aan de debietmeterplicht.

Meer informatie

U kunt terecht bij de Mestbank van uw regio voor meer informatie: