Home  > Nieuws

Veldproefresultaten Interreg NL-VL NITROMAN (Deel I: PVL Bocholt en Rusthoeve)

22 december 2021

Binnen het Nitroman-project werden op 4 proeftuincentra in Vlaanderen en Nederland proeven uitgevoerd op voedergewassen en groenten waarbij bemest werd met RENURE-producten ammoniumzouten en mineralenconcentraat.

Veldproefresultaten Interreg NL-VL NITROMAN (Deel I: PVL Bocholt en Rusthoeve)

In december 2021 publiceerden we op www.nitroman.be de resultaten van de maïsproeven (PVL Bocholt) en de aardappelproeven (Rusthoeve, Nederland).

In januari 2022 worden de resultaten van de prei -en bloemkoolproeven (PSKW, Sint-Katelijne-Waver) en gras -en maïsproeven (Hooibeekhoeve, Antwerpen) gedeeld.

NITROMAN is een project gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.