Home  > Nieuws

Ontdek onze interessante vacatures

14 augustus 2023

Momenteel is VCM nog op zoek naar een projectmedewerker en een coördinator

Ontdek onze interessante vacatures

Momenteel heeft VCM 2 vacatures voor onmiddellijke indiensttreding, namelijk een projectmedewerker/adviseur en een coördinator duurzame mestverwerking en nutriëntrecuperatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker/Adviseur duurzame mestverwerking en nutriëntrecuperatie

Als projectmedewerker/adviseur ga je in overleg met de coördinator en je collega’s zowel uitvoering geven aan taken als adviseur en als projectmedewerker:

Als adviseur duurzame mestverwerking verdiep je je in de vele aspecten van mestverwerking (technologie, beleid, wetgeving, afzet…) en valorisatie van mestverwerkingsproducten en nutriënten uit mest. Je staat in nauw contact met overheden, kennisinstellingen en de sector waarbij je samen met een dynamisch team volgende taken uitvoert:

 • Organiseren en coördineren van overleg met de sector, kennisinstellingen en overheden;
 • Opvolgen en adviseren van (ontwerp-)wetgeving omtrent mestverwerking, vergunningen en de afzet van eindproducten;
 • Meewerken aan de transitie naar een duurzame mestverwerking en aan de uitbouw van een meer circulaire mestverwerking door een optimale koolstof en nutriëntenrecuperatie en maximaal waterhergebruik;
 • Ondersteunen van ruimere afzetmogelijkheden van mest(verwerkings)producten;
 • Verlenen van eerstelijnsadvies;
 • Verder uitbouwen van een internationaal netwerk;
 • Communicatie naar leden, de sector, pers en het brede publiek; up-to-date houden van de website.

Als projectmedewerker mestverwerking, nutriënten- en waterrecuperatie uit mest werk je samen met collega’s mee aan meerdere (inter-)nationale projecten waarin VCM  partner of coördinator is:

 • Deelname aan, rapportering van en coördinatie van studieopdrachten en onderzoeksprojecten over mest-verwerkingstechnologie en recuperatie van nutriënten en grondstoffen uit mest
 • Projectopvolging en uitvoeren van werkpakketten die toegewezen zijn aan VCM; opmaken van inhoudelijke en financiële projectdeclaraties; deelname aan projectpartnermeetings
 • Communicatie naar de sector en het brede publiek;
 • Proactief zoeken naar opportuniteiten en projectpartners en meeschrijven aan nieuwe projectaanvragen;
 • Verder uitbouwen van een internationaal netwerk;
 • Mede-organiseren van studiedagen en webinars en aan het 2-jaarlijks internationaal congres (www.manuresource.org);
 • Opvolgen van externe projecten over innovatieve technieken;
 • Literatuuronderzoek rond innovatie in de mestverwerking;
 • Deelname aan begeleidingscomités van externe projecten en aan relevante werkgroepen in overleg met de coördinator.

Profiel projectmedewerker/adviseur

 • Je bent een gemotiveerde, communicatieve en resultaatgerichte allrounder die een uitdaging vindt in een divers takenpakket en flexibel is ingesteld;
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de bio(-ingenieurs) wetenschappen;
 • Je kan relevante ervaring/interesse aantonen. Kennis van de mestwetgeving is een troef;
 • Je hebt een affiniteit met de landbouwsector en je bent positief ingesteld tegenover samenwerking met diverse actoren (overheden, landbouwers, mestverwerkers, kennisinstellingen…);
 • Je bent bereid om bij te leren en neemt het initiatief om kennis te vergaren en te delen met je collega’s;
 • Je bent goed in communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, en je kan vlot presenteren(Nederlands en Engels);
 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie;
 • Je kan goed netwerken, goed onderhandelen en houdt van organiseren;
 • Je wil een job met ruimte voor eigen inbreng maar tegelijkertijd ben je een echte teamplayer;
 • Je bent bereid om af en toe voor korte perioden (max. 5 dagen) naar het buitenland te gaan;
 • Je bent op korte tijd beschikbaar en je bent in het bezit van een rijbewijs B;

Projectmedewerker/adviseur - wij bieden:

 • Stimulerende werkomgeving: Je krijgt een werkplek in ons kantoor in het Katelijnepoort Business Center, aan de rand van Brugge (vlot bereikbaar met openbaar vervoer). Thuiswerk is deels mogelijk. Mocht u nood hebben om parttime te werken of 4/5 is dat zeker bespreekbaar.
 • Impact en verantwoordelijkheid: je krijgt een verantwoordelijke functie met veel autonomie en afwisseling en met impact op de landbouw- en mestverwerkingssector. Je draagt bij aan de verdere innovatieve ontwikkeling in de mestverwerking en aan de recuperatie van nutriënten en grondstoffen uit mest in Vlaanderen.
 • Permanente opleidingskansen: je kan rekenen op een gevarieerd aanbod van opleidingen, afgestemd op jouw ervaring en competenties.
 • Vergoeding: wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen zoals volledige terugbetaling woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer, maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering.

VCM zoekt een coördinator duurzame mestverwerking en nutriëntrecuperatie

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM vzw) stimuleert en ondersteunt de transitie naar en de implementatie van een duurzame mestbe- en verwerking in Vlaanderen. Het VCM beoogt eveneens een milieukundig verantwoorde afzet van de eind- en nevenproducten en nutriënten uit mest ter ondersteuning van een meer circulaire economie. Het VCM treedt hierbij op als facilitator en intermediair tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek en positioneert zich als coördinator, aanspreekpunt en kenniscentrum voor de mestbe-/verwerking in Vlaanderen.

VCM en zijn breed ledennetwerk werkt al meer dan 25 jaar met een team enthousiaste werknemers proactief mee aan het beleid en innovaties op gebied van mestverwerking

Meer info over de VCM-werking vind je op de website www.vcm-mestverwerking.be

Functiebeschrijving Coördinator duurzame mestverwerking en nutriëntrecuperatie

Als coördinator:

 • stippel je mee de koers uit van het VCM
 • ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van businessplannen, actieplannen en samenwerkingsovereenkomsten.
 • ben je het aanspreekpunt voor het beleid, de leden en de bestuursorganen van het VCM. Je staat in voor de voorbereiding van vergaderingen van de bestuursorganen en voor de uitvoering van beslissingen in overleg met het ganse team en sta je in nauw contact met overheden, kennisinstellingen en de sector.
 • Je zetelt namens het VCM in meerdere werkgroepen
 • Je coördineert de uitvoering van de subsidie-opdrachten van de Vlaamse overheid
 • je stuurt het team van adviseurs en projectmedewerkers aan en je bent eindverantwoordelijke voor de externe communicatie en de projectwerking van het VCM.
 • Samen met de adviseurs duurzame mestverwerking en de projectmedewerkers verdiep je je in de vele aspecten (technologie, beleid, wetgeving, afzet…) van mestverwerking en- valorisatie van de mestverwerkingsproducten en de nutriënten uit mest waarbij je samen met een dynamisch team volgende taken uitvoert:
 • Organiseren en coördineren van het overleg met de sector, kennisinstellingen en overheden;
 • Opvolgen en adviseren van wetgeving omtrent mestverwerking, vergunningen en de afzet van eindproducten uit mest; duurzaamheid en circulariteit staan hierbij centraal;
 • Ondersteunen en verruimen van afzetmogelijkheden van mest(verwerkings)producten;
 • Projectopvolging en uitvoeren van werkpakketten die toegewezen zijn aan VCM;
 • Deelname aan, rapportering van en coördinatie van studieopdrachten en onderzoeksprojecten over mest-verwerkingstechnologie en recuperatie van nutriënten en grondstoffen uit mest, opmaken van financiële projectdeclaraties;
 • Organiseren van studiedagen en een 2-jaarlijks internationaal congres (www.manuresource.org);
 • Verlenen van eerstelijnsadvies;
 • Organisatie van een tweejaarlijkse innovatie-award
 • Verder uitbouwen van het ledenbestand en van een internationaal netwerk;
 • Communicatie naar leden, de sector, pers en het brede publiek; up-to-date houden van de website

 

Coördinator - wij bieden:

 • Stimulerende werkomgeving: Je krijgt een werkplek in ons kantoor in het Katelijnepoort Business Center, in Brugge (vlot bereikbaar met openbaar vervoer, eigen parkingfaciliteiten). Thuiswerk is deels mogelijk. Mocht u nood hebben om parttime te werken of 4/5 is dat zeker bespreekbaar.
 • Impact en verantwoordelijkheid: je krijgt een verantwoordelijke functie met veel autonomie en afwisseling en met impact op de landbouw- en mestverwerkingssector. Je draagt bij aan de verdere innovatieve duurzame ontwikkeling in de mestverwerking en aan de recuperatie van nutriënten en grondstoffen uit mest in Vlaanderen. Je krijgt hierbij actieve medewerking van vertegenwoordigers van de bestuursorganen en de vele leden.
 • Permanente opleidingskansen: je kan rekenen op een gevarieerd aanbod van opleidingen, afgestemd op jouw ervaring, competenties en verwachtingen.
 • Vergoeding: wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen zoals volledige terugbetaling woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer, maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering.

Profiel coördinator

 • Je bent een gemotiveerde, communicatieve, flexibele en resultaatgerichte allrounder die een uitdaging vindt in een divers takenpakket;
 • Je ben goed in coördineren, organiseren en netwerken; je kan goed onderhandelen en objectief luisteren;
 • Je hebt een master diploma, bij voorkeur bio(-ingenieurs)wetenschappen, jurist of handelswetenschappen;
 • Ervaring in een leidinggevende functie of aantoonbare relevante ervaring/interesse en kennis van de mestwetgeving zijn troeven
 • je hebt affiniteit met de landbouwsector en je bent positief ingesteld tegenover samenwerking met diverse actoren (overheden, landbouwers, mestverwerkers, kennisinstellingen…);
 • Je bent bereid om bij te leren en neemt het initiatief om kennis te vergaren en te delen met je collega’s;
 • Je bent sterk in communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, en je kan vlot presentaties geven in Nederlands en Engels;
 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie en je bent diplomatisch aangelegd;
 • Je wil een job met ruimte voor eigen inbreng maar tegelijkertijd ben je een teamplayer die medewerkers kan aansturen en motiveren
 • Je bent bereid om af en toe voor korte perioden (max. 5 dagen) naar het buitenland te gaan voor projecten, seminaries en overleg;
 • Je bent op korte tijd beschikbaar en Je hebt een rijbewijs B;

Hoe solliciteren:

Solliciteren doe je door je CV en motivatiebrief te mailen naar info@vcm-mestverwerking.be.  Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert. Je kunt op dit adres ook terecht voor meer informatie.

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef en een jurygesprek.