Home  > Nieuws

Ammoniumzouten en mineralenconcentraat: wat zijn het?

21 september 2022

Binnen het Nitroman-project worden ammoniumzouten en mineralenconcentraat al voor het derde jaar op rij toegepast in de groenteteelt, aardappelen, mais en gras. 

 

Ammoniumzouten en mineralenconcentraat: wat zijn het?

De voorbije jaren werd reeds duidelijk dat deze herwonnen meststoffen quasi gelijkwaardig zijn aan kunstmest. Bovendien dragen ze bij tot een meer circulaire landbouw. We bundelden de belangrijkste info in handige productfiches.

>> Wat zijn herwonnen meststoffen?

>> Productfiches

De producten

In het Nitroman-project werd hoofdzakelijk gefocust op twee technieken voor mestbewerking:

 • Stripping-scrubbing produceert uit de dunne fractie van mest of digestaat enerzijds een stikstofarm effluent en anderzijds ammoniumzouten: ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat, afhankelijk van het gebruikte tegenzuur, rijk aan respectievelijk stikstof (N) en stikstof en zwavel. Daarnaast werd ook ammoniumsulfaat afkomstig van chemische zure luchtwassers, oftewel spuiwater, uitgetest in de veldproeven.
 • Membraanfiltratie produceert uit de dunne fractie van mest of digestaat enerzijds loosbaar water en anderzijds mineralenconcentraat, dat N en kalium (K) bevat.

>> Stripping-scrubbing

>> Membraanfiltratie

Deze producten werden telkens geanalyseerd vóór gebruik in de veldproeven. Ook al kon de nutriënteninhoud soms wat variëren van batch tot batch, bleken er uit de analyses geen bezorgdheden tot gebruik van de producten te zijn.

Deze geanalyseerde nutriënteninhoud werden samengevat in handige productfiches.

>> Productfiches

De toepassing

Gedurende drie jaar werden de herwonnen meststoffen uitgetest bij verschillende praktijkcentra in verschillende teelten:

 • Het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver deed sinds 2020 verscheidene proeven in verschillende teelten:
  • 2020: spinazie gevolgd door selder
  • 2021: bloemkool
  • 2022: venkel en bloemkool gevolgd door prei
 • Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw in Bocholt voert sinds 2020 een veldproef uit in mais.
 • Ook de Hooibeekhoeve in Antwerpen heeft een veldproef in mais, naast een proef in gras.
 • Het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve in Zeeland onderzoekt sinds 2020 de herwonnen meststoffen dan weer in aardappelen en in 2022 ook in wintergraan.

Tijdens deze proeven werden de herwonnen meststoffen telkens vergeleken met referenties, waaronder een onbemest object en de conventionele kunstmest en dit in meerdere herhalingen.

Alle proefresultaten zullen eind dit jaar gebundeld worden in een veldproefrapport, maar de eerste voorlopige resultaten van de voorbije jaren werden eerder al gedeeld.

>> Eerdere veldproefresultaten

Productfiches

Meer weten over de technieken, producten en hun gebruik?

>> Toegepaste productfiches

Meer info?

Voor meer info over de producten, veldproeven of het project kan je terecht op de website, of volg het project via de Facebookgroep.

Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg VlaNed-project Nitroman.
Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.