Home  > Nieuws

Is stripping-scrubbing of membraanfiltratie rendabel voor mijn bedrijf?

30 september 2022

In het Nitroman-project werden twee innovatieve technieken voor circulaire mestbewerking, stripping-scrubbing en membraanfiltratie, gedurende drie jaar opgevolgd, geoptimaliseerd en onderzocht naar agronomische waarde en rendabiliteit. Deze rendabiliteit is immers sterk bedrijfsafhankelijk.

>> Wat is stripping-scrubbing?

>> Wat is membraanfiltratie?

Is stripping-scrubbing of membraanfiltratie rendabel voor mijn bedrijf?

Bedrijfsspecifieke rekentool

Het implementeren van (één van) de twee technieken kan meerdere voordelen hebben. Voor beide technieken is scheiding van de ruwe mest vereist. Daarna wordt de dunne fractie verder opgewaardeerd naar hoogwaardigere meststoffen. Zo verkrijg je verschillende producten die beter kunnen passen bij je bemestingsstrategie.

>> Welke producten? Bekijk hier de productfiches

Daarnaast presteren deze herwonnen meststoffen in het veld gelijkwaardig aan kunstmest. De wetgeving, daarentegen, beschouwt de herwonnen meststoffen nog niet als kunstmestvervangers, maar nog steeds als dierlijke mest.

Nochtans bleek eerder uit de SafeManure-studie dat deze producten als kunstmestvervanger zouden kunnen worden toegepast, indien ze aan bepaalde criteria voldoen. Uit onze analyses blijkt dit voor de ammoniumzouten en mineralenconcentraat afkomstig van stripping-scrubbing en membraanfiltratie zeker het geval. Mocht in de toekomst dus worden toegelaten dat deze herwonnen meststoffen bovenop de Nitraatrichtlijn mogen worden toegepast, dan kan je op deze manier ook heel wat kunstmest uitsparen.

>> Lees hier meer over de criteria

Vanwege deze voordelen maakte Nitroman-partner DLV Advies een rekentool geheel op maat van het bedrijf. Daarin wordt rekening gehouden met heel wat kosten en baten en dit van toepassing op zowel Vlaanderen of Nederland. Zo wordt niet alleen de investeringskost van de technieken in rekening gebracht, maar ook de beschikbare mest en bijhorende nutriënten, plaatsingsruimte en geldende regionale wetgeving. Op die manier kan zo nauwkeurig mogelijk een inschatting gegeven worden over hoe nuttig het implementeren van deze technieken op jouw bedrijf zou kunnen zijn en wat dit exact zou betekenen op vlak van meststofproductie, nutriëntenbalans en het daaruit volgende kostenplaatje.

Interesse? Test de rekentool uit!

Bereken het bedrijfsspecifieke financiële plaatje van deze technieken met behulp van de rekentool.
Vanwege de complexiteit kan er ondersteuning geboden worden door de Nitroman-partners DLV Rundvee Advies (Nederlands agrarisch adviesbedrijf die de rekentool ontwikkelde), NCM (Nederlands Centrum Mestverwaarding) of VCM.

>> Vraag hier de rekentool aan

Meer info?

Voor meer info over de producten, veldproeven of het project kan je terecht op de website, of volg het project via de Facebookgroep.

Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg VlaNed-project Nitroman.
Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.