Home  > Nieuws

Klankbordgroep HIATUS

26 oktober 2022

Op dinsdag 29 november vindt de eerste klankbordgroep van het HIATUS project plaats. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Klankbordgroep HIATUS

HIATUS demonstreert de toepassingsmogelijkheden en het veilig gebruik van gezuiverd effluent als bron voor irrigatie en als waswater in luchtwassers. Door veldproeven, praktische en microbiologische testen worden de mogelijkheden onderzocht en gecommuniceerd naar landbouwers en beleidmakers. Wetmatige knelpunten worden in beeld gebracht en voorstellen worden geformuleerd.

 

Programma:

15u00 – 15u15: Inleiding (VCM)
15u15 – 15u35: Voorstellen van de veldproeven (Inagro)
15u35 – 15u55: Resultaten van de luchtwasserstesten (CBgroep)
15u55 – 16u05: Pauze
16u05 – 16u50: Discussiemoment
16u50: Afsluiten met een drankje en een versnapering

Gelieve u hier in te schrijven.