Home  > Nieuws

Bezoeknamiddag mestverwerking voor Commissies Leefmilieu en Landbouw

27 oktober 2022

Op vrijdag 21 oktober 2022 organiseerde VCM een bezoeknamiddag omtrent mestverwerking voor leden van de Commissies Leefmilieu en Landbouw van het Vlaams parlement. Op die manier wil VCM de (nieuwe) leden van het parlement kennis laten maken met de huidige stand van zaken van de mestverwerking in Vlaanderen. 

Bezoeknamiddag mestverwerking voor Commissies Leefmilieu en Landbouw

Start bezoek

Het bezoek startte met een toelichting over de algemene werking van VCM. Hierna werd de stand van zaken en bijhorende knelpunten overlopen rond de thema’s autocontrole, waterrecuperatie uit mest en RENURE. Aansluitend werd een toelichting gegeven over de algemene werking van Inagro en werden de resultaten rond herwonnen meststoffen uit het NITROMAN-project overlopen.

Bezoek Beck-Vanthillo en Albertstroom

Hierna vertrokken we naar Meer (Hoogstraten) waar we een toegewijde rondleiding kregen op het bedrijf Beck-Vanthillo. Bij Beck-Vanthillo wordt de dunne fractie van de mest verwerkt in een biologische mestverwerking. De dikke fractie wordt verder verwerkt via een biothermische droogstap tot een exportwaardig eindproduct. Daarna werd onze rondrit verdergezet richting Grobbendonk waar we enthousiast werden rondgeleid op Albertstroom waar co-vergisting wordt uitgevoerd. Hierdoor worden groene stroom en warmte geproduceerd die voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het digestaat wordt vervolgens verder verwerkt tot een bodemverbeteraar, de dunne fractie wordt biologisch verwerkt.

De aanwezigen van de rondrit hebben alvast heel veel bijgeleerd op deze interessante bedrijven.