Home  > Nieuws

Start van de Ivan Tolpe Prijs 2023

30 november 2022

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd reeds vier keer uitgereikt aan een deelnemer met een innovatief idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een meer duurzame en kosten efficiënte manier. De prijs is een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, een pionier in de mestverwerking uit West-Vlaanderen.

Start van de Ivan Tolpe Prijs 2023

Ivan Tolpe was een landbouwer en ondernemer die 7 varkensboerderijen en 3 mestverwerkingsinstallaties beheerde. In 2013 overleed hij onverwacht door een tragisch ongeluk op de boerderij. Als eerbetoon aan deze pionier en drijvende kracht in de sector, heeft VCM de ‘Ivan Tolpe Prijs’ opgericht. Een prijs voor innovatie in de mestverwerking. Het doel is om innovatieve, veelbelovende technieken te helpen ontwikkelen en steunen, om de voortrekkersrol van Vlaanderen in de mestverwerking te behouden.

De winnaar in 2021

De winnaar in 2021 was het Nederlandse bedrijf Colsen met de AMFER® technologie.

Met de AMFER® technologie kan stikstof uit ruwe mest of digestaat teruggewonnen worden via stripping-scrubbing. De stikstof in mest of digestaat bestaat voornamelijk uit ammonium stikstof (NH4-N). Door de pH en/of de temperatuur te verhogen zal deze oplosbare stikstof uit de vloeistof ontsnappen als ammoniakgas.

AMFER werkt bij relatief lage temperaturen (55-65°C) en gebruikt voor de pH verhoging geen chemicaliën (vb. NaOH, Ca(OH)2), maar stript hiervoor CO2 uit de mest of het digestaat.

Ivan Tolpe Prijs 2023

In 2022 en begin 2023, ontvangt VCM graag nieuwe voorstellen van innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzame en kostenefficiënte mestverwerking.

Meer uitleg over de vorige edities en over de deelname aan de Ivan Tolpe Prijs 2023 zijn te vinden via deze link.