Home  > Nieuws

Digitale tool Nitroman online

24 januari 2023

Vanaf vandaag is de digtale tool, ontwikkeld in het kader van het Interreg NL-VL project NITROMAN beschikbaar. Deze tool is een vereenvoudigde, digitale versie van de rekentool in Excel die reeds op de site staat.

Digitale tool Nitroman online

Met deze tool kunnen varkenshouders en rundveehouders bekijken of circulaire mestverwerking haalbaar is op hun eigen bedrijf, en zo ja, welke van de twee in het project onderzochte technieken (stripping-scrubbing of membraanfiltratie) voor hen het meeste voordeel biedt.

De tool is te vinden via deze link.

Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg VlaNed-project Nitroman.
Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.