Home  > Nieuws

Registratie discontinue stroom bij interne analoge debietmeters

17 maart 2023

Afgelopen maanden waren er onduidelijkheden binnen de sector rond de registratie van de interne analoge debietmeters in het geval van een discontinue stroom

Registratie discontinue stroom bij interne analoge debietmeters

Na intern overleg bij VLM Mestbank is men akkoord gegaan met een dagelijkse notering van de debietmeterstand in het register van de interne analoge debietmeter. Concreet betekent dit dat als het niet mogelijk is om elke verpomping te noteren, de dagelijke notering van de debietmeterstand voldoende is om aan de regels van de debietmeterplicht te voldoen. Indien ook dit niet mogelijk is, raadt VLM Mestbank aan om versneld naar een digitale meter over te stappen.

Voor een continue stroom doorheen een interne analoge debietmeter, is een maandelijkse registratie voldoende.