Home  > Nieuws

Autocontrole mestverwerking

15 mei 2023

Op korte termijn zal elke mestverwerker in Vlaanderen verplicht worden om voor zijn bedrijf een autocontrolesysteem te implementeren o.b.v. de autocontrolegids die is opgesteld voor de mestverwerkingssector. In 2021 heeft VCM, in opdracht van VLM, deze autocontrolegids uitgewerkt. De autocontrolegids werd meermaals afgetoetst met zowel de sector, als met VLM. Het is een algemene leidraad waarin wettelijke vereisten voor mestverwerkingsinstallaties worden opgelijst. De gids dient als basis voor het opstellen van een autocontrolesysteem en kan voorgelegd worden als auditreferentie voor de instellingen die audits uitvoeren in het kader van de validatie van het autocontrolesysteem. Momenteel evalueert VCM de implementatie van dit autocontrolesysteem bij meerdere bedrijven. Waar nodig zal VCM op basis van hun bevindingen en opmerkingen de autocontrolegids verder aanpassen. Algemeen wordt deze evaluatie vrij positief ervaren. De implementatie vraagt wel wat inspanningen en tijd.

Autocontrole mestverwerking

De meeste zaken vereist uit de autocontrole worden doorgaans wel al uitgevoerd, maar worden nog niet systematisch geregistreerd. Dankzij de autocontrole is er een snellere opvolging op het bedrijf en kan de kennis van wetgeving en de toetsing ervan verder uitgebouwd worden. Het zorgt voor een bundeling van eventuele problemen en verzameling van gegevens om aan te tonen dat het bedrijf correct fungeert. Eventuele problemen op het bedrijf kunnen sneller opgemerkt worden en zo sneller voorkomen of opgelost worden.

De huidige versie van de autocontrolegids vindt u hier. Deze versie kan reeds door mestverwerkers gebruikt worden als basis voor de opmaak van een eigen autocontrolesysteem op maat van het bedrijf.

Meer informatie over de verplichtingen, de effectieve aanvangsdatum, … zullen later dit jaar meegedeeld worden door VLM en VCM. Ten gepaste tijde zal VCM ook infomomenten organiseren.

Voor meer info kan u contact opnemen met Mattie De Meester (via 32 (0)471 90 54 71 of mattie.demeester@vcm-mestverwerking.be). U kan met Mattie ook steeds uw ervaringen en problemen met de autocontrolegids en de implementatie van het autocontrolesysteem delen.