Home  > Nieuws

HIATUS: gezuiverd effluent als irrigatiewater of waswater chemische luchtwassers

02 april 2024

Het Hiatus project was een samenwerking tussen VCM, Inagro, CBgroep, Johny Verhelst en Wim Bossaert samen uitgevoerd met de landbouwers Luc Gryson en Christine Baelde, Geert Claerthout, Frederik Callewaert, Matthias Haghedooren, Yves Seurynck en Bert Maertens. Men demonstreerde de toepassingsmogelijkheden en het veilig gebruik van gezuiverd effluent als irrigatiewater en waswater voor chemische luchtwassers.

Toenemende hitte en droogte in Vlaanderen zorgen voor een stijgend watertekort bij landbouwers. Als wateralternatief onderzocht men het zuiveren van effluent afkomstig van een biologische mestverwerking via ultra-filtratie en membraanfiltratie tot loosbaar water/gezuiverd effluent. Aan de hand van veldproeven, praktische en microbiologische testen onderzocht men de kwaliteitseisen en formuleerde men knelpunten met mogelijke oplossingen. De resultaten communiceerde men naar landbouwers en beleidsmakers om het duurzaam gebruik van gezuiverd effluent te stimuleren.

Irrigatie met gezuiverd effluent

Bij een vergelijking van irrigatie met gezuiverd effluent of putwater bleken geen verschillen in opbrengst en de stikstofvoorraad in de bodem na oogst bleek gelijkaardig. Zowel het gezuiverde effluent als de geïrrigeerde gewassen bevatten geen pathogenen of andere micro-organismen. Concreet het gezuiverd effluent vormt geen risico voor voedselveiligheid.

Gezuiverd effluent als waswater

Het gezuiverd effluent moet luchtdicht gestockeerd worden om een pH stijging te vermijden, anders is het niet langer geschikt als waswater. Er zijn geen algemene conclusies, maar gezuiverd effluent toont potentieel als waswater, voornamelijk in chemische luchtwassers.

Het Hiatus project verliep tijdens de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023. Meer informatie kunt u vinden in de Hiatus brochure. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

HIATUS: gezuiverd effluent als irrigatiewater of waswater chemische luchtwassers