Home  > Nieuws

Europese Commissie opent publieke consultatie voor toelating RENURE

19 april 2024

Enkele weken geleden liet de Europese Commissie weten dat ze versneld aan de slag zouden gaan met de toelating van RENURE (REcovered Nitrogen from maNURE). Vandaag (19 april 2024) stuurt de Europese Commissie een vraag voor openbare raadpleging uit om het gebruik van RENURE stoffen toe te laten. Via dit voorstel zouden de lidstaten de mogelijkheid krijgen om het gebruik van de RENURE stoffen voor 100 kg N/ha/jaar boven de 170 kg N/ha/jaar van de nitraatrichtlijn toe te laten.

Europese Commissie opent publieke consultatie voor toelating RENURE

De voorgestelde RENURE stoffen die beoordeeld worden voldoende kwaliteit te hebben, zijn: ammoniumsulfaat uit stripping-scrubbing, mineralenconcentraat via omgekeerde osmose en stikstofrijke fosfaatzouten (struviet) uit het neerslaan van dierlijke mest.

Om de veiligheid van de toepassing op het land te garanderen zouden er aan de toelating wel een aantal voorwaarden hangen. Zo moeten er onder andere strikte kwaliteitsnormen en -opvolging zijn, mag de veestapel niet meer groeien of een hogere densiteit hebben en zal de toepassing op een emissiearme manier gebeuren via injectie of direct onderwerken. Deze voorwaarden en de specificaties zijn terug te vinden in de bijlage van de ontwerprichtlijn.

Dit is een voorstel waarbij nu een publieke raadpleging loopt, daarna moet het voorstel ook goedgekeurd worden door de Nitraatcommissie en wellicht moet het ook via het Europese parlement.

De openbare raadpleging staat open van 19 april tot 17 mei 2024 en is terug te vinden via deze link.