Home  > Nieuws

Dringende nood gelenigd, maar winterproblemen onvermijdelijk voor mestverwerkers

11 juni 2024

Met de voorbije droge dagen hebben mestverwerkers een deel van hun effluent kunnen afzetten op de Vlaamse akkers. Maar veel bassins zijn nog voor de helft gevuld terwijl de grootste afzetmogelijkheden voorbij zijn. Hierdoor lijken capaciteitsproblemen tegen de winter onvermijdelijk

Dringende nood gelenigd, maar winterproblemen onvermijdelijk voor mestverwerkers

Met de voorbije droge dagen hebben mestverwerkers een deel van hun effluent kunnen afzetten op de Vlaamse akkers. Maar veel bassins zijn nog voor de helft gevuld terwijl de grootste afzetmogelijkheden voorbij zijn. Hierdoor lijken capaciteitsproblemen tegen de winter onvermijdelijk. “Sommige verwerkers zullen op een zeer laat pitje draaien, tenzij ze alternatieve opslag vinden”, vertelt Luc Vansteelant, voorzitter van de vereniging van Mestverwerkers.

Effluent

“Er is de voorbije dagen veel effluent uitgereden in West-Vlaanderen. Op de andere regio’s heb ik wat minder zicht, maar alle mestverwerkers in Vlaanderen zullen nu toch wel op volle kracht werken”, vertelt Luc Vansteelant, voorzitter van de vereniging van Mestverwerkers. “Net als de landbouw ervaarden ook de mestverwerkers ernstige hinder van het natte voorjaar. Veehouders en akkerbouwers konden hun land niet op om effluent uit te rijden.”

Effluent is een restproduct dat vrijkomt uit de mestverwerking en in bassins wordt opgeslagen. Als deze bassins niet geleegd worden dan kan de mestverwerking in het uiterste geval stilvallen. Door een gebrekkige afvoer van het effluent draaien veel verwerkers dit voorjaar op verminderde capaciteit. Door de droge dagen in juni zijn deze acute problemen volgens Vansteelant inmiddels opgelost. Hij schat dat de bassins in het westen van Vlaanderen tot over de helft geleegd zijn.

Nitraatgevoelige teelten

Alhoewel de verwerkers de komende tijd dus kunnen doordraaien, voorziet men wel problemen later in het jaar. De belangrijkste afzetmogelijkheden liggen op de akkers voorafgaand aan de inzaai van de hoofdteelt. Deze hoofdteelten zijn inmiddels voor een groot deel ingezaaid. Nu is het dan wachten op de oogst van de eerste, vroege teelten. Zo kunnen bijvoorbeeld de akkers met vlas en wintergranen na de oogst met effluent voorzien worden.

Nitraatgevoelige teelten, zoals aardappelen, mogen niet bemest worden. Hierdoor gaan er volgens expert mestverwerking bij Boerenbond Eddy Vandycke veel potentiële afzetgebieden verloren. Hij pleit er dan ook voor om deze nitraatbeperking tijdelijk te schrappen. “Ook omdat veel andere teelten verlaat ingezaaid zijn en dus later geoogst worden. In veel gevallen zal er geoogst kunnen worden als de deadline voor effluent-bemesting gepasseerd is.”

Capaciteitsprobleem deze winter

Voor onbeteelde gronden, na de hoofdteelt van granen en vlas (niet-nitraatgevoelige teelten), ligt deze deadline op 1 september en voor beteelde gronden op 31 oktober. Bij de beteelde gronden is grasland een belangrijke bestemming. Op deze gronden mag vanaf 15 augustus geen dierlijke mest meer uitgereden worden. Wel nog effluent tot 31 oktober “Als de veehouders kunnen kiezen, zullen ze echter voor dierlijke mest gaan”, vertelt Vandycke over de concurrentie die momenteel heerst tussen de effluent en dierlijke mest. “Dierlijke mest bevat de nodige nutriënten, terwijl effluent alleen kalium bevat.”

Zonder tijdelijke aanpassingen van de uitrijregelingen ziet Vandycke capaciteitsproblemen bij mestverwerkers deze winter. Dat wordt bevestigd door Vansteelant. “Vorige jaren rond deze periode waren de effluent bassins bij de verwerkers helemaal leeg en kon men de winter overbruggen. Tenzij er extra opslagcapaciteit gevonden wordt bij bijvoorbeeld stoppende boeren, zal dat dit jaar zeker niet lukken en zullen verwerkers deze winter op een laag pitje draaien.”

Bron: Artikel Vilt 11/06/2024