Home  > Nieuws

BOOST POCKETVERGISTING & NABEWERKING: SPECIALISATIECURSUS EN DAGUITSTAP

25 juni 2024
BOOST POCKETVERGISTING & NABEWERKING: SPECIALISATIECURSUS EN DAGUITSTAP

Een pocketvergister en nabewerking van digestaat maken uw bedrijf meer zelfvoorzienend door de productie van eigen energie en kunstmest. Binnen het project publiceerden we reeds de basiscursus over pocketvergisting en nabewerkingstechnieken zoals ammoniakstripping en membraanfiltratie. Als uitbreiding, maakt de specialisatiecursus je wegwijs in de rendabiliteit/ steunmaatregelen, wetgeving en praktische toepassing van deze installaties.

VOORDELEN POCKETVERGISTING EN NABEWERKING

Pocketvergisting laat toe bedrijfseigen biomassastromen te vergisten met de productie van hernieuwbare energie. Verdere nabewerking van mest of digestaat valoriseert deze stromen tot een hoogwaardige meststof. De elektriciteit en warmte geproduceerd door de pocketvergister kan men aanwenden voor de nabewerkingstechniek. 

VAN DEN BORNE AARDAPPELEN GEEFT UITLEG BIJ PRECISIELANDBOUW EN EEN MESTVERRIJKER

Op 13 juni werden deze technieken tijdens een daguitstap bij de noorderburen in de praktijk bekeken. Van den Borne Aardappelen (Reusel) zet in op duurzame precisielandbouw met een focus op bodemleven en bodemvruchtbaarheid. Het jaar rond verzamelt Jacob van den Borne gegevens, bemonstert hij gewassen, en logt hij verschillende parameters om op basis van deze kennis tot de beste bodempraktijken te komen. Deze kennis deelt hij met de landbouwsector via Van den Borne Campus. Het bedrijf huisde tijdelijk een mestverrijker, die door middel van plasmatechnologie stikstof uit de lucht bindt aan dierlijke mest. Er komt minder methaan- en ammoniakemissie vrij bij opslag en toepassing van de verrijkte mest (NEO).

V.O.F. MELKVEEHOUDERIJ VAN POPPEL INVESTEERDE IN EEN POCKETVERGISTER EN AMMONIAKSTRIPPER

V.O.F. melkveehouderij Van Poppel (Molenschot) paste enkele jaren geleden hun bedrijf aan om aan de wijzigende wetgeving en emissienormen te voldoen: men dichte de roostervloer af met rubberen matten en verzamelt mest door mestrobots waarna de pocketvergister de verse mest vergist tot digestaat. De dikke fractie gebruikt men als in de ligboxen en de dunne fractie valoriseert men via ammoniakstripping tot ammoniumsulfaat. Het bedrijf bespaart zo op kosten voor stroom, warmte, en kunstmest.