Home  > Nieuws

BioDEN: een geslaagde afloop van het project

27 juni 2024

Het gebruik van digestaat als meststof blijft een uitdaging voor de biogassector in Vlaanderen en Turkije. Het project BioDEN heeft als doel extra inkomsten te creëren voor de sector door het digestaat te valoriseren en de biogas en biomethaan productie te verhogen. De focus gaat naar het verbeteren van biogasproductie via anaerobe vergisting, ammoniakrecuperatie via stripping-scrubbing, en fosforrecuperatie via precipitatie en adsorptie.

BioDEN: een geslaagde afloop van het project

Evaluatie van zes unieke technologie cascades

Men combineerde verschillende, bestaande technologieën tot zes unieke technologiecascade scenario’s, die werden geïmplementeerd in default bedrijfsmodellen. De impact hiervan werd gesimuleerd door deze cascades te linken aan een bestaande biogas installatie in Vlaanderen of Turkije. De scenario’s werden geëvalueerd op basis van hun technische, ecologisch, en economische prestatie. De digitale brochure kunt u hier vinden.

Waardeketenanalyse bij implementatie van de technologie cascades

De technische evaluatie combineert data van laboschaal en pilootschaal tests in een massa- en nutriëntenbalans. De ecologische prestatie geeft een indicatie van de gerealiseerde reductie in CO2-emissies bij implementatie van de cascades vergeleken met hun default bedrijfsmodel. De economische evaluatie geeft de rendabiliteit weer bij implementatie van de cascades op basis van verschillende key performance indicators (KPIs). Meer informatie en conlusies over de technische, ecologische, en economische prestaties vindt u hier.

Een succesvolle afloop

Het CORNET-TETRA-project met projectpartners KU Leuven, UGent, Biogas-E, en VCM samen met de Turkse partners UMarmara en OSTIM ENERGJIK loopt af in juni 2024. Meer informatie over de proeven en resultaten kunt u terugvinden op de website van Biogas-E.