Biogas-E en UGent stellen vast dat Vlaamse co-vergistingssector voor verlaging mestdruk zorgt

15 mei 2018

De co-vergisting van mest, organisch-biologische afvalstromen en in mindere mate energiegewassen resulteert in de productie van groene energie en digestaatproducten Dit is het resultaat van een studie uitgevoerd door Biogas-E en UGent. Op vandaag geldt in Vlaanderen dat digestaatproducten, afkomstig van co-vergisting van dierlijke mest met plantaardige biomassa volledig het statuut ‘dierlijke mest’ krijgen toebedeeld. Met andere woorden, de plantaardige inputstromen na co-vergisting worden ook beschouwd als dierlijke mest. Eenvoudig gezegd komt er op papier meer mest uit de vergister dan er oorspronkelijk is ingegaan. Gezien dit digestaat voor een deel wordt uitgereden op Vlaamse landbouwgrond, kwam vanuit de veehouderijsector de bezorgdheid of dit product al dan niet in competitie treedt met het bestaande nutriëntenoverschot in Vlaanderen. Biogas-E en UGent onderzochten hoeveel van de nutriënten, aanwezig in digestaatproducten, uiteindelijk worden uitgereden op Vlaamse landbouwgrond.

U kan hier het volledige artikel lezen.

Biogas-E en UGent stellen vast dat Vlaamse co-vergistingssector voor verlaging mestdruk zorgt