Home  > Nieuws

Wilt u op de hoogte zijn van alle actuele kennis rond mest? Schrijf u dan snel in voor de “Vlaamse Mestdag”!

07 juli 2018

Op dinsdag 4 september 2018 gaat in Aalter (Woestyne Meeting en Event venue) voor de éérste keer de “Vlaamse Mestdag” door. Bekijk hier het programma en schrijf u snel in!

Wilt u op de hoogte zijn van alle actuele kennis rond mest?  Schrijf u dan snel in voor de “Vlaamse Mestdag”!

Op deze praktijkgerichte dag komt u meer te weten over alle aspecten van mestmanagement en mestbe-/verwerking in Vlaanderen.

Via verschillende parallelle sessies worden de landbouwkundige en economische aspecten van mestproducten, bemestingsstrategiëen en wijze van toediening en de impact van bemesting op het milieu toegelicht.

Wat neemt u mee naar huis na deelname van de “Vlaamse Mestdag”?

Als producent krijgt u praktische tips rond de afzet en verwerking van mest. Als gebruiker van mest wordt u geïnformeerd om nog efficiënter te bemesten. Ook komt u van andere landbouwers te weten hoe zij omgaan met mest op hun bedrijf, dit via verschillende praktijkgetuigenissen.

Tijdens de lunch heeft u ruim de tijd om uw ideeën uit te wisselen met andere landbouwers en mestexperten en leert u op de bedrijvenmarkt de verschillende diensten en/of producten van onze sponsors kennen.

Deze studiedag is een co-organisatie van VCM, Boerenbond, ABS, Departement Landbouw & Visserij en VLM-Mestbank.