Publicatie praktijkgids "Organische bemesting - Wat en hoe?"

06 juli 2018

In kader van het LEADER-project ‘Op weg naar efficiëntere bemesting’, werd de praktijkgids "Organische bemesting – Wat en hoe?" gepubliceerd.

Publicatie praktijkgids