Home  > Nieuws

Impact Afrikaanse varkenspest voor Vlaamse mestverwerkingssector?

02 oktober 2018

Omwille van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in België is het niet meer mogelijk bepaalde gezondheidscertificaten af te leveren. Het FAVV heeft een lijst van Dierlijke bijproducten-certificaten verspreid die niet die niet meer kunnen afgeleverd worden of voor dewelke er beperkingen gelden.

Voor meststoffen met verwerkte mest/dierlijke bijproducten, meststoffen met pluimveemest en organische meststoffen met verwerkte pluimveemest heeft de huidige situatie Afrikaanse Varkenspest geen invloed op het afleveren van het certificaat.

 
Verschillende preventieve maatregelen voor de varkenssector werden reeds aangekondigd. Gezien de Afrikaanse varkenspest nog niet verspreid is door varkens, worden tot op heden geen maatregelen met betrekking tot mest uitgevaardigd. In het geval er wel een uitbraak zou gebeuren, moet alle mest op de besmette bedrijven worden vernietigd.

Impact Afrikaanse varkenspest voor Vlaamse mestverwerkingssector?